plnlenfrdeitrues

KOMUNIKAT w sprawie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zalewo Wyróżniony


Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) Gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Mając powyższe na uwadze Burmistrz Zalewa zwraca się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zalewo z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Zalewie w terminie do 30 września 2018 r.
Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Zalewie, pok. nr 12 oraz na stronie www.zalewo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                                 Burmistrz Zalewa
                                                                                                                 / - / Marek Żyliński

 

 

 

 

 

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 13 sierpień 2018 07:01
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę