plnlenfrdeitrues

Ogłoszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię...

08 kwiecień, 2021 | Wyświetleń:613

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia – szkolenia z z...

08 kwiecień, 2021 | Wyświetleń:593

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w...

08 kwiecień, 2021 | Wyświetleń:593

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - wsparcie realizacji działań o charakterze dobra wspólnego

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organi...

12 marzec, 2021 | Wyświetleń:794

Czytaj

Zaproszenie na XXVII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

    Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję na dzień 12 marca 2021r. (piątek) XXVII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej ...

10 marzec, 2021 | Wyświetleń:835

Czytaj

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( jednolity tekst: Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn.zm.), Burmistrz Zalewa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w...

08 marzec, 2021 | Wyświetleń:783

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - sporty walki

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki, zgodni...

05 marzec, 2021 | Wyświetleń:800

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - piłka nożna

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki...

05 marzec, 2021 | Wyświetleń:774

Czytaj

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2021 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzę...

05 marzec, 2021 | Wyświetleń:810

Czytaj

Zaproszenie na XXVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję na dzień 24 lutego 2021 r. (środa) XXVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad...

16 luty, 2021 | Wyświetleń:1042

Czytaj

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021 na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego  Szczegóły w załącznikach oraz na stronie&...

12 luty, 2021 | Wyświetleń:1069

Czytaj

Ogłoszenie Burmistrza Zalewa

05 styczeń, 2021 | Wyświetleń:1525

Czytaj

Zaproszenie na XXIV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję na dzień 23 grudnia 2020 r. (środa) XXIV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek...

08 grudzień, 2020 | Wyświetleń:1653

Czytaj

Ogłoszenie Burmistrza Zalewa z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie wyniku konsultacji programu współpracy na rok 2021

Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o Uchwałę Nr LX/ 457/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządo...

05 listopad, 2020 | Wyświetleń:2056

Czytaj

Ogłoszenie Burmistrza Zalewa w sprawie konsultacji programu współpracy na rok 2021

Burmistrz Zalewa informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr LX/457/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, ...

27 październik, 2020 | Wyświetleń:2046

Czytaj

Zaproszenie na XXIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję na dzień 28 października 2020 r. (środa) XXIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Począte...

19 październik, 2020 | Wyświetleń:2155

Czytaj

Uwaga! Zawyją syreny. To tylko ćwiczenia systemu.

05 październik, 2020 | Wyświetleń:2341

Czytaj

Zaproszenie na XXI nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na dzień 28 sierpnia 2020r. (piątek) XXI nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Począ...

27 sierpień, 2020 | Wyświetleń:4495

Czytaj

Zaproszenie na XX zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na dzień 29 lipca 2020 r. (środa) XX zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Pocz...

14 lipiec, 2020 | Wyświetleń:7392

Czytaj

Bezpłatne kursy językowe

09 lipiec, 2020 | Wyświetleń:7913

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic

W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie daw...

26 czerwiec, 2020 | Wyświetleń:8541

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - ratownictwo i ochrona ludności

W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach ogłoszonym dnia 6 maja 2020r., wybrano do realizacji ofertę Wodne...

18 czerwiec, 2020 | Wyświetleń:9181

Czytaj

Dodatkowy Dyżur Urzędnika Wyborczego

09 czerwiec, 2020 | Wyświetleń:10842

Czytaj

Komunikat nt. dopisania się do spisu wyborców

08 czerwiec, 2020 | Wyświetleń:10784

Czytaj

Informacja Urzędnika Wyborczego Gminy Zalewo

04 czerwiec, 2020 | Wyświetleń:11242

Czytaj

Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego

19 maj, 2020 | Wyświetleń:12574

Czytaj