plnlenfrdeitrues

Ogłoszenia

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień

ZARZĄDZENIE NR 0050-91/2021 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 25 sierpnia 2021r.   w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom ...

25 sierpień, 2021 | Wyświetleń:705

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - lekkoatletyka

ZARZĄDZENIE NR 0050-90/2021 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 25 sierpnia 2021r.   w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania    i...

25 sierpień, 2021 | Wyświetleń:726

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - tenis stołowy

ZARZĄDZENIE NR 0050-89/2021 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 25 sierpnia 2021r.   w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania k...

25 sierpień, 2021 | Wyświetleń:709

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - piłka siatkowa

ZARZĄDZENIE NR 0050-88/2021 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 25 sierpnia 2021r.   w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania k...

25 sierpień, 2021 | Wyświetleń:730

Czytaj

Zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące programu NOWE FIO WML 5

  Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe w dniu 9 sierpnia 2021r. o godzinie 16:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Zalewie, ul. Traugutta 20, dotyczące programu NOWE FIO WML 5. ...

30 lipiec, 2021 | Wyświetleń:1073

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami prof...

08 lipiec, 2021 | Wyświetleń:1295

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - lekkoatletyka

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekko...

08 lipiec, 2021 | Wyświetleń:1299

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - tenis stołowy

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenis...

08 lipiec, 2021 | Wyświetleń:1230

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - piłka siatkowa

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki...

08 lipiec, 2021 | Wyświetleń:1241

Czytaj

Wsparcie trzeciego sektora

  Od 1 kwietnia znów uruchomiliśmy ośrodek wspierania sektora pozarządowego oraz aktywności obywatelskiej w powiecie iławskim pod nazwą własną Centrum Organizacji Pozarządowych (COP). Zadanie to realizowane jest przez Stowarzyszenie ESWIP...

26 maj, 2021 | Wyświetleń:2358

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię...

08 kwiecień, 2021 | Wyświetleń:2670

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia – szkolenia z z...

08 kwiecień, 2021 | Wyświetleń:2501

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w...

08 kwiecień, 2021 | Wyświetleń:2461

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - wsparcie realizacji działań o charakterze dobra wspólnego

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organi...

12 marzec, 2021 | Wyświetleń:2673

Czytaj

Zaproszenie na XXVII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

    Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję na dzień 12 marca 2021r. (piątek) XXVII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej ...

10 marzec, 2021 | Wyświetleń:2644

Czytaj

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( jednolity tekst: Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn.zm.), Burmistrz Zalewa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w...

08 marzec, 2021 | Wyświetleń:2825

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - sporty walki

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki, zgodni...

05 marzec, 2021 | Wyświetleń:2581

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - piłka nożna

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki...

05 marzec, 2021 | Wyświetleń:2599

Czytaj

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2021 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzę...

05 marzec, 2021 | Wyświetleń:2039

Czytaj

Zaproszenie na XXVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję na dzień 24 lutego 2021 r. (środa) XXVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad...

16 luty, 2021 | Wyświetleń:2327

Czytaj

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021 na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego  Szczegóły w załącznikach oraz na stronie&...

12 luty, 2021 | Wyświetleń:2312

Czytaj

Ogłoszenie Burmistrza Zalewa

05 styczeń, 2021 | Wyświetleń:2706

Czytaj

Zaproszenie na XXIV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję na dzień 23 grudnia 2020 r. (środa) XXIV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek...

08 grudzień, 2020 | Wyświetleń:2796

Czytaj

Ogłoszenie Burmistrza Zalewa z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie wyniku konsultacji programu współpracy na rok 2021

Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o Uchwałę Nr LX/ 457/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządo...

05 listopad, 2020 | Wyświetleń:3124

Czytaj

Ogłoszenie Burmistrza Zalewa w sprawie konsultacji programu współpracy na rok 2021

Burmistrz Zalewa informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr LX/457/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, ...

27 październik, 2020 | Wyświetleń:3133

Czytaj