plnlenfrdeitrues

Ogłoszenie Burmistrza Zalewa z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie wyniku konsultacji programu współpracy na rok 2021

Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o Uchwałę Nr LX/ 457/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W wyniku przeprowadzonych konsultacji do przedłożonego projektu Programu współpracy nie zgłoszono żadnych opinii i uwag.
 

Ostatnio zmienianyczwartek, 05 listopad 2020 12:51
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę