plnlenfrdeitrues

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( jednolity tekst: Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn.zm.), Burmistrz Zalewa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3  ust. 3 wyżej wymienionej ustawy do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zalewo w 2022 roku.

 

Szczegółowa informacja nt. naboru znajduje się w załącznikach.

 

 

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 07 marzec 2022 13:36
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę