plnlenfrdeitrues
Wydrukuj tę stronę

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień

ZARZĄDZENIE NR 0050-91/2021

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 25 sierpnia 2021r.

 

w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego naorganizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień.

 

Na podstawie  art. 15  ust. 2h i 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.W otwartym konkursie ofert  na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego naorganizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, ogłoszonym dnia 7 lipca 2021r., wybrano do realizacji ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ikar”, Dobrzyki 25, 14-230 Zalewo pn. „Profilaktyka uzależnień poprzez sport” oraz przyznaje się dotację w wysokości 5.000,00 zł.

 

§ 2.Wyniki otwartego konkursu ofert publikuje siępoprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na stronie internetowej Gminy Zalewo,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zalewie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

                                                                                                                                                 BURMISTRZ ZALEWA

                                                                                                                                                       Marek Żyliński


 

Ostatnio zmienianyśroda, 25 sierpień 2021 11:50
1
0
0
s2smodern
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień - ZALEWO
Logo
Wydrukuj tę stronę

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień

ZARZĄDZENIE NR 0050-91/2021

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 25 sierpnia 2021r.

 

w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego naorganizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień.

 

Na podstawie  art. 15  ust. 2h i 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.W otwartym konkursie ofert  na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego naorganizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, ogłoszonym dnia 7 lipca 2021r., wybrano do realizacji ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ikar”, Dobrzyki 25, 14-230 Zalewo pn. „Profilaktyka uzależnień poprzez sport” oraz przyznaje się dotację w wysokości 5.000,00 zł.

 

§ 2.Wyniki otwartego konkursu ofert publikuje siępoprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na stronie internetowej Gminy Zalewo,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zalewie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

                                                                                                                                                 BURMISTRZ ZALEWA

                                                                                                                                                       Marek Żyliński


 

Ostatnio zmienianyśroda, 25 sierpień 2021 11:50
1
0
0
s2smodern
Design © Roni.pl Zalewo. All rights reserved.