plnlenfrdeitrues

Gmina Zalewo wspiera uczniów w zdalnym nauczaniu Wyróżniony

Gmina Zalewo wspiera uczniów w zdalnym nauczaniu

W dniu 2 kwietnia 2020r. Gmina Zalewo złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu komputerów dla uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa kształceniu zdalnym. Z analizy przeprowadzonej w szkołach podstawowych naszej Gminy wynikała ogromna potrzeba wsparcia takich uczniów. Wniosek złożono w odpowiedzi na konkurs realizowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 – „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, projekt "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

Wniosek został pozytywnie oceniony i już dnia 14 kwietnia 2020r. Gmina Zalewo podpisała umowę o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Niezwłocznie rozpoczęto procedurę zakupu sprzętu komputerowego. Dnia 15 kwietnia br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę ATUT CENTRUM Sp. z o.o. z Warszawy. Cena oferty – 57.081,36 zł. W ramach projektu zostaną zakupione 24 komputery – laptopy, które zostaną udostępniono uczniom 4 szkół podstawowych naszej Gminy. W chwili obecnej realizujemy zamówienie zakupu sprzętu, który niezwłocznie zostanie przekazany szkołom. W następnym etapie szkoły nieodpłatnie, na podstawie odpowiedniego stosunku prawnego, użyczą zakupiony sprzęt uczniom. Po zakończeniu zdalnego nauczania, kiedy uczniowie wrócą do szkół, laptopy będą wykorzystywane w szkołach.

Ostatnio zmienianypiątek, 17 kwiecień 2020 10:38
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę