plnlenfrdeitrues

Nowa infrastruktura turystyczna w Jaśkowie, Murawkach, Dubie Wyróżniony

Nowa infrastruktura turystyczna w Jaśkowie, Murawkach, Dubie

Zakończone zostały prace związane z budową infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba.
Zadanie obejmowało budowę infrastruktury turystycznej m.in.: budowę podestu drewnianego, wykonanie drewnianej palisady, budowę pomostu rekreacyjnego, doposażenie terenu rekreacji w kosze na śmieci, ławki, palenisko kamienne, wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy z polbruku pod toaletę przenośną, montaż przepustu, oczyszczenie terenu i nawiezienie piasku.
Wykonawcą robót była Firma „SADOWSKI” BUDOWA DOMÓW Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Jarosława Sadowskiego z Gardzienia.
Koszty całkowite operacji, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, wyniosły 99.337,98 zł, w tym dofinansowanie - 63.208,00 zł.
Nowo powstała infrastruktura przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców wsi oraz pozytywnie wpłynie na rozwój turystyki.
 

Ostatnio zmienianyniedziela, 07 październik 2018 19:01
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę