plnlenfrdeitrues

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie Wyróżniony

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie

 

 

W dniu 25 czerwca 2018r. Burmistrz Zalewa Marek Żyliński i Skarbnik Gminy Alina Błażewicz podpisali z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem umowę na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi” w Zalewie, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.
Celem głównym projektu jest zachowanie i ochrona środowiska Gminy Zalewo oraz promowanie efektywnego gospodarowania jej zasobami, w tym ułatwienie obsługi ruchu turystycznego gminy przy jeziorze Ewingi w Zalewie, podniesienie bioróżnorodności gatunkowej na terenie rekreacyjnym przy jeziorze Ewingi w Zalewie, wydłużenie sezonu turystycznego do minimum 5 miesięcy. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie wraz z elementami małej architektury oraz zastosowaniem roślin o dużej wartości środowiskowej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie, w tym: zagospodarowanie istniejącej szaty roślinnej, prace rozbiórkowe i demontaż elementów małej architektury, przygotowanie terenu i uprawę gleby, wykonanie różnego typu nawierzchni i obrzeży,
- montaż elementów małej architektury, w tym: pergoli drewnianej, zestawu mebli zewnętrznych, ławek, koszy na śmieci, tablicy edukacyjnej, latarni, słupków oświetleniowych, reflektorów, zestawu do zabawy (huśtawka typu „ptasie gniazdo”, huśtawka podwójna, linarium), kamieni- głazów do siedzenia,
- wykonanie nasadzeń roślinnych, polan i łąk kwietnych (drzewa, krzewy, byliny i krzewinki, trawy ozdobne, rośliny cebulowe, pnącza),
- wykonanie instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.002.816,80 złotych, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 802.253,44 złotych.
Realizacja projektu planowana jest od 5 listopada 2018r. do 31 października 2019r.
 

Ostatnio zmienianyniedziela, 07 październik 2018 19:02
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę