plnlenfrdeitrues

Umowa na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Huta Wielka – Duba podpisana Wyróżniony

Umowa na przebudowę nawierzchni drogi gminnej  Huta Wielka – Duba podpisana

Dnia 28 kwietnia 2017r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Zalewo podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na realizacje operacji „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka – Duba w obrębie istniejącego pasa drogowego”. Całkowita wartość projektu wynosi 223.940,52 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 139.724,00 zł.
Realizacja operacji będzie polegała na przebudowie nawierzchni drogi gminnej Nr 145009N Huta Wielka - Duba w obrębie istniejącego pasa drogowego. Operacja zlokalizowana jest na działkach położonych w obrębie Huta Wielka i Duba oraz stanowi dojazd do zabudowań położonych w miejscowości Huta Wielka. Zakres operacji dotyczy odcinka drogi o długości 0,894 km i zakłada wykonanie: korekty przebiegu drogi, nawierzchni z betonu asfaltowego oraz poboczy z tłucznia, wykonanie odwodnienia i oznakowania stałej organizacji ruchu. Poprzez realizację zadania zostanie osiągnięty cel operacji, mianowicie nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców oraz ułatwiony zostanie dostęp do obiektów użyteczności publicznej.
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 

Ostatnio zmienianyniedziela, 07 październik 2018 19:02
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę