Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień, zgodnie z warunkami i zasadami wymienionymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ostatnio zmienianyczwartek, 06 czerwiec 2024 07:03
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę