WYBORY SOŁTYSÓW, RAD SOŁECKICH, PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDU OSIEDLA ORAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU OSIEDLA W GMINIE ZALEWO Wyróżniony

WYBORY SOŁTYSÓW, RAD SOŁECKICH, PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDU OSIEDLA ORAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU OSIEDLA W GMINIE ZALEWO

Na przełomie maja i czerwca w Gminie Zalewo odbyły się pierwsze wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich, Przewodniczących Zarządu Osiedli oraz członków Zarządu Osiedli. Mieszkańcy sołectwa Jaśkowo oraz sołectwa Matyty, a także Osiedla Cztery Pory Roku, Osiedla Kościelnego, Osiedla Wileńskiego oraz Osiedla Centrum, wybrali nowych przedstawicieli ich społeczności. Zebraniom przewodniczył Burmistrz Zalewa, Pan Piotr Pietrasik, przy współudziale pracowników Urzędu Miejskiego w Zalewie. Po wykonaniu wszelkich czynności formalno-prawnych dotyczących przedmiotowych wyborów, poprzez głosowanie wyłoniono poniżej wymienionych Sołtysów, członków Rad Sołeckich, Przewodniczących Zarządu Osiedla oraz członków Zarządu Osiedla. Po przeprowadzonych wyborach mieszkańcy mieli możliwość porozmawiać z Burmistrzem Zalewa o sprawach bieżących, a także przedstawić wolne wnioski. Po wyborach oraz produktywnych dyskusjach Burmistrz Zalewa zamknął porządek obrad. Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów w poszczególnych jednostkach pomocniczych:

 

SOŁECTWO JAŚKOWO

27.05.2024 r. godzina 17:00

Sołtys: Pani Patrycja Klein

Rada Sołecka: Pani Marlena Orkwiszewska, Pan Tadeusz Gałęza, Pani Wioletta Liwenda

SOŁECTWO MATYTY

28.05.2024 r. godzina 17:30

Sołtys: Pan Andrzej Studnicki

Rada Sołecka: Pani Wanda Zielenkiewicz, Pani Paulina Grochowska, Pani Małgorzata Surmacz 

OSIEDLE CZTERY PORY ROKU

03.06.2024 r. godzina 15:30

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Pan Fabian Wieliczko

Członkowie Zarządu Osiedla: Pani Anna Żukowa, Pan Marcin Segin, Pan Grzegorz Małetka, Pani Marlena Małetka, Pani Joanna Ciepłuch oraz Pan Arkadiusz Winnicki.

OSIEDLE KOŚCIELNE

03.06.2024 r. godzina 17:00

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Pani Izabela Wojtkun

Członkowie Zarządu Osiedla: Pan Piotr Żołądkiewicz, Pani Ewa Oporska, Pan Krzysztof Pracownik, Pani Paulina Michalczyk, Pani Róża Osiak oraz Pani Ewelina Pater-Gut.

OSIEDLE WILEŃSKIE

04.06.2024 r. godzina 15:30

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Pan Krzysztof Wacławiak

Członkowie Zarządu Osiedla: Pani Wioletta Wieczorek, Pani Aneta Zawadzka, Pani Karolina Napiórkowska

OSIEDLE CENTRUM

04.06.2024 r. godzina 17:00

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Pan Eugeniusz Stando

Członkowie Zarządu Osiedla: Pan Jan Kaźmierczak, Pani Elżbieta Makowska, Pani Krystyna Pleszkun, Pani Agata Jankowska, Pan Henryk Jezierski, Pan Jan Jakubczyk

 

Składamy gratulacje dla nowo wybranych Sołtysów, Rad Sołeckich, Przewodniczących Zarządu Osiedla oraz członków Zarządu Osiedli. Życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów podczas wykonywania nowych zadań. Niech Państwa zaangażowanie i praca przyczynią się do rozwoju Waszych społeczności, poprawy jakości życia mieszkańców oraz do wzmacniania więzi społecznych.

Ostatnio zmienianyczwartek, 06 czerwiec 2024 05:27
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę