„Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Zalewie” Wyróżniony

 

 

Dnia 21 sierpnia 2023r. Gmina Zalewo podpisała umowę z Województwem Warmińsko – Mazurskim z siedzibą w Olsztynie na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Zalewie” w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko - mazurskim w 2023 r.”. Województwo Warmińsko - Mazurskie na realizację zadania przyznało dotację celową w kwocie 7.753,20 zł, co stanowi 31,03 % całkowitej wartości zadania.

 

Zadanie będzie polegało na wykonaniu prac modernizacyjnych w pomieszczeniach budynku sanitarno-szatniowego zlokalizowanego na kompleksie sportowym Orlik w Zalewie. W ramach zadania planuje się wykonanie:

a) modernizacji pomieszczeń sanitarno – szatniowych, obejmującej wymianę urządzeń sanitarnych i zaworów tj. wymiana baterii umywalkowych i natryskowych, zasłonek prysznicowych, spłuczek i zaworów do toalet i pisuarów, montaż pojemników na ręczniki papierowe oraz dozowników na papier toaletowy, naprawę grzejników.

b) modernizacji pomieszczenia biurowego oraz magazynku polegającej na wymianie podłogi w magazynku (naprawa zapadniętej podłogi poprzez rozebranie posadzki i wymiana elementów podłogi), zakup stojaka na piłki, szafki na sprzęt sportowy, fotela biurowego oraz biurka.

 

Dnia 29 sierpnia 2023r. Gmina Zalewo podpisała umowę z Wykonawcą w/w zadania tj. Firmą ANDRESPOL Andrzej Skurzewski z siedzibą w Śliwie. Wykonawca został wybrany w trybie zapytania cenowego. Całkowita wartość zadania – 24.990,03zł. Planowany termin zakończenia robót to 13 października 2023r..

 

Zadanie pod nazwą „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Zalewie” jest realizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.”.

 

 

 

Ostatnio zmienianywtorek, 05 wrzesień 2023 10:14
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę