plnlenfrdeitrues

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dla Gminy Zalewo Wyróżniony

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dla Gminy Zalewo

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Dnia 22 kwietnia 2022r. pomiędzy Gmina Zalewo a Skarbem Państwa, w którego imieniu działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Operator Projektu), została podpisana umowa o powierzenie grantu nr 2533/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

 

Gmina Zalewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 842.500,00 zł, co stanowi 100% wartości projektu. Wysokość przyznanego wsparcia była uzależniona od liczby osób, które zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji. W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie nowy sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiający naukę zdalną. Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Grantowego oraz jego zmianami kwota przeznaczona na zakup komputera stacjonarnego lub laptopa nie może przekroczyć kwoty 2.500,00 zł, a nie jak pierwotnie zakładano 3.500,00 zł.

 

Gmina Zalewo przygotuje i przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego objętego wnioskiem. Po przeprowadzeniu postepowania zakupowego i otrzymaniu sprzętu komputerowego, Gmina będzie kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi do projektu w celu podpisania umowy oraz przekazania zakupionego sprzętu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnio zmienianypiątek, 06 maj 2022 11:21
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę