plnlenfrdeitrues

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, zgodnie z warunkami i zasadami wymienionymiw ogłoszniu konkursowym.

 

 

 

 

 

Ostatnio zmienianyśroda, 02 marzec 2022 13:00
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę