IX Regaty o Puchar Burmistrza Zalewa w Klasie Optimist na Jeziorze Ewingi Wyróżniony

IX Regaty o Puchar Burmistrza Zalewa w Klasie Optimist na Jeziorze Ewingi

W dniach 22-23 maja 2021 roku po raz dziewiąty Stowarzyszenie Sportów Wodnych było organizatorem Regat o Puchar Burmistrza Zalewa w Klasie Optimist, na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Zalewo. Regaty były wpisane do kalendarza Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist i miały charakter ogólnopolski. Regaty przeprowadzone były zgodnie z obowiązującymi  „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2021–2024, przepisami PZŻ i Związków Klasowych i Regulaminem PSKO. W okresie poprzedzający regaty organizator powiadomił o ich organizacji wszelakie niezbędne służby:WOPR, Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, OSP.  Na przeprowadzenie regat wydane zostało pozwolenie na organizację imprezy na wodzie Urzędu Żeglugi Śródlądowej po wcześniejszej opinii Wód Polskich. W celu przeprowadzenia regat organizator wystąpił do Polskiego Związku Żeglarskiego  o wydanie licencji na przeprowadzenie regat oraz o ubezpieczenie OC regat. Powołana została komisja sędziowska, która przygotowała zawiadomienie o regatach oraz instrukcję żeglugi. W regatach uczestniczyło w ciągu 2 dni ich rozgrywania 40 zawodników. Miejscem rozgrywania regat było jezioro Ewingi, a portem regat -  Ekomarina. Organizator przygotował baner informujący o regatach oraz zaproszenia dla gości, które przekazał osobiście. Dla uczestników regat zakupione zostały puchary, dyplomy oraz nagrody dla najlepszych zawodników a także upominki dla wszystkich pozostałych biorących udział w regatach. Przyznano nagrody w kategoriach najlepszy zawodnik regat – Open, najlepszy zawodnik do lat 9, najlepszy uczestnik  regat w kategorii chłopiec i dziewczynka. Uczestnicy mieli zagwarantowane wyżywienie w postaci śniadań, ciepłego posiłku po zejściu z wody, wieczorem w dniu 22 maja odbyło się wspólne ognisko dla uczestników regat. Uczestnicy regat mieli zapewniony także prowiant na wodę. W otwarciu regat w dniu 22 maja uczestniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Krzysztof Gawryś, natomiast w dniu zakończenia regat młodym zawodnikom towarzyszył Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Jan Lichacz. Przez dwa dni regat rozegrano 7 wyścigów. W dniu 23 maja na terenie Ekomariny przeprowadzono gry i zabawy dla najmłodszych uczestników regat. Organizator zgodnie z podpisanym porozumieniem zapewnił komisji statek, obsługę techniczną oraz medyczną. Rodzice zawodników z Iławy zapewnili słodkości oraz owoce dla uczestników oraz zaproszonych gości. Wszystkim uczestnikom regat  zapewniono miejsca do przechowywania sprzętu pływającego, przyczep i samochodów W trakcie trwania regat organizator na bieżąco dokumentował fotograficznie ich przebieg wstawiając relacje na Facebook Stowarzyszenia Sportów Wodnych oraz na stworzone wydarzenie na Facebook. Wyniki, komunikaty były przekazywane online na dedykowanej stronie obsługującej regaty. Celem zorganizowanych regat była  promocja żeglarstwa i aktywnego wypoczynku oraz zaangażowanie dzieci w rywalizację sportową. Impreza była przeprowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wg ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych dz. U z 2011 r. Nr 208 poz 1240. Impreza była przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi wytycznymi covid 19, dopełnionezostały wymagania sanitarne  i limity określone w rozporządzeniu.

Regatom towarzyszyła wspaniała atmosfera, bardzo dobra organizacja, sprawne przeprowadzenie regat.

Chłopcy :

I miejsce - Natan Dziedziak

II miejsce - Adam Pakulski

III miejsce - Jakub Dębiński

Dziewczęta

I miejsce - Julia Agnieszczak

II miejsce - Julia Stawicka

III miejsce - Gabriela Kiewicz

Dziewczęta do lat 9

I miejsce - Marysia Felska

II miejsce - Katarzyna Liedtke

Chłopcy do lat 9

I miejsce - Kajetan Bujalski

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 14 czerwiec 2021 12:39
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę