plnlenfrdeitrues

Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

 

Tytuł projektu: "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".

 

Nr umowy:  744-166-08-12

 

Beneficjent: Gmina  Zalewo, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo.

 

Cel projektu:

 

Celem głównym projektu jest zakup sprzętu komputerowego – laptopów, przeznaczonych dla uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

 

Planowane wskaźniki:

 

- ilość zakupionego sprzętu ( laptopów ) – 35

- ilość wspartych szkół – 4

- ilość wspartych uczniów – co najmniej 35

 

Wartość projektu: 75.000,00  zł.

 

Dofinansowanie ze środków  UE:  75.000,00 zł.

 

Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 – „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, projekt -  "Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".

 

Opis projektu:

 

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy w ilości 35 laptopów, który zostanie udostępniony uczniom nie mającym warunków technicznych do realizacji procesu kształcenia zdalnego, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych.

 

Okres realizacji projektu: 29.05.2020r. – 29.11.2020r.

Ostatnio zmienianypiątek, 14 sierpień 2020 08:30
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę