plnlenfrdeitrues

Informacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp.z o.o. Wyróżniony

Informacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp.z o.o.

Informujemy, że ZUOK RUDNO Sp. z o.o. od dnia 4 maja 2020 r.  do dnia 18 maja 2020 r. włącznie warunkowo otwiera dla mieszkańców zamieszkujących na nieruchomościach położonych na terenie Związku Gmin  ,,Czyste Środowisko” Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iławie, w Lipowcu, w Półwsi i w Zakładzie w Rudnie na następujących warunkach:

- PSZOK- i czynne będą w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 12-16 (wtorki, czwartki nieczynne);

- od mieszkańców przyjmowane będą tylko następujące odpady: meble domowe, elektrośmieci, odpady budowlane (poremontowe, wyłącznie z remontów wykonywanych przez mieszkańców we własnym zakresie);

- na PSZOK - u może przebywać tylko jedna osoba zdająca odpady, pozostałe osoby oczekują na zewnątrz;

- mieszkańcy bezwzględnie muszą przestrzegać procedur, nakazów i zakazów obowiązujących na PSZOK -  w tym bezwzględnego poruszania się w maseczkach i rękawiczkach ochronnych;

- mieszkańcy bezwzględnie powinni stosować się do poleceń pracowników obsługi -  w przypadku łamania procedur pracownicy odmówią przyjęcia odpadów i cofną taką osobę z terenu PSZOK-u bez rozładunku odpadów.

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Tomasz Klimecki

Kierownik Działu Gospodarowania Odpadami

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Rudno 17, 14-100 Ostróda

tel. 795-548-312

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 04 maj 2020 10:16
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę