kwiecień 2024 - ZALEWO

Ruszył konkurs "Działaj Lokalnie 2024"

Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie 2024” jest organizowany przez  Stowarzyszenie „Przystań” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach ogólnopolskiego programu „Działaj Lokalnie”, który jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.

W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe, ale przede wszystkim merytoryczne, dla aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania.

 

Termin składania Wniosków ustala się na dzień 02.04.2024 - 15.05.2024 roku.

 

Wnioski w Konkursie mogą składać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, poprzez Generator Wniosków, znajdujący się pod adresem https://generatorspoleczny.pl/

 

Szczegółowe informację dotyczące warunków udziału w konkursie zostały określone w Regulaminie Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2024”.

 

Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać :

Dawid Perges

Stowarzyszenie „Przystań”
ul. Skłodowskiej-Curie 23C

14-200 Iława

tel. 602474956

 

W związku z ogłoszonym Konkursem organizator przewiduje szkolenia dla zainteresowanych udziałem w Konkursie. Pierwsze szkolenie odbędzie się dnia 25 kwietnia 2024r. w godzinach 16.00-17.30  w Iławie, ul. Marii Skłodowskiej Curie 26A. Kolejne szkolenie planowane jest w maju.

Informacji o Konkursie i szkoleniach należy szukać na:

- stronie internetowej Stowarzyszenia Przystań http://www.przystan.ilawa.pl/  oraz

- Facebooku https://www.facebook.com/stowarzyszenieprzystanilawa .

 

 

 

 

Czytaj dalej...

Gmina Zalewo zakupiła nowy minibus do przewozu osób niepełnosprawnych

W dniu 17.08.2023r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Iławskim, reprezentującym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie a Gminą Zalewo na realizację projektu pn.  „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zalewo”.

Projekt został złożony do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D, gdzie w wyniku pozytywnej jego oceny uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 135.00,00zł.

Przedmiotem projektu był zakup nowego samochodu "tak zwany minibus” do przewozu niepełnosprawnych  mieszkańców Gminy Zalewo (dzieci oraz osób dorosłych) m.in. do placówek Szkolno-Wychowawczych, domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów leczniczych, w tym zakładów opiekuńczo-leczniczych, poradni specjalistycznych i rehabilitacyjnych. Projekt ma za zadanie również zlikwidować  wykluczenie osób niepełnosprawnych oraz zwiększyć dostępność do  warsztatów terapii zajęciowej.

Po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego wykonawcą zadania została firma RTS Sp. z o.o. Kazimierzowo 7a, 82-300 Elbląg. Przedmiotem umowy była dostawa  nowego samochodu marki: Reanult Grand EQUILBRE Blue dCi 150, model: Trafic Combi, rodzaj nadwozia: Minibus. Jest to pojazd 9 osobowy ( 8 pasażerów +  1 kierowca)  z możliwością przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Cena zakupu „minibusa” - 201.860,20 zł. W dniu 4 kwietnia br. nowy samochód został odebrany i od tego dnia będzie służył niepełnosprawnym mieszkańcom naszej gminy, zastępując bardzo wyeksploatowany 17 letni, dotychczasowym środek  transportu.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS