styczeń 2024 - ZALEWO

Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską

Dnia 11 stycznia 2024 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Zalewie odbędzie się spotkanie edukacyjne z Sędzią Anna Maria Wesołowską, prawniczka i autorką wielu publikacji na temat prawa rodzinnego i ochrony dzieci oraz seniorów, znaną również z programu telewizyjnego pt. „Sędzia Anna Maria Wesołowska”.

 

Harmonogram spotkań wygląda następująco:

od godz.11.00 do godz. 12.00 - spotkanie z uczniami klas 1-4 SP,

od godz.12:15 do godz.13:00 - spotkanie przedszkolaki,

od godz.13:15 do godz.14:45 - spotkanie z uczniami klas 5-8 SP,

od godz.14:50 do godz.16:00 - spotkanie z nauczycielami,

od godz.16:00 do godz.17:00 - spotkanie z rodzicami, mieszkańcami.

 

Tematyka spotkań:

Uczniowie - Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły - rola edukacji prawnej - kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie.

 

Nauczyciele - Zasady odpowiedzialności nieletnich, nowe zagrożenia; grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, Internet, używki; alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy. Zachowania, na które mamy obowiązek reagować w ramach procedury Niebieskiej Karty. Nowa ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

 

Rodzice/mieszkańcy - Rodzice a szkoła - obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego planu wychowawczego - obowiązki szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji np. pali papierosy, spożywa alkohol, wagaruje - obowiązki rodziców wobec dziecka. Wykorzystywanie dziecka w konflikcie okołorozwodowym.

 

Organizatorem spotkania jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zalewie.

 

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS