czerwiec 2022 - ZALEWO

Informacja

INFORMACJA

 

Informujemy, że na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo

( www.bip.zalewo.pl) w zakładce Burmistrz znajdują się

„Raport o stanie Gminy Zalewo w roku 2021”

który będzie przedmiotem debaty w myśl art. 28aa. ust 4, ust. 6 oraz ust. 7 pkt. 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.).

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS