styczeń 2022 - ZALEWO

Bezpłatne seminarium i szkolenie dla organizacji pozarządowych

 

Stowarzyszenie ESWIP zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w dwóch wydarzeniach on-line:

Seminarium nt. nowego obowiązku NGO wpisanego do KRS

W związku ze zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, wszystkie fundacje oraz stowarzyszenia zarejestrowane w KRS przed 31 października 2021 mają obowiązek dokonania wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - zapraszamy do udziału w seminarium online dotyczącym stosowania przez organizacje pozarządowe obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które odbędzie się 25  stycznia 2022r. (wtorek) o godz. 10.00.

link do informacji: https://owies.eswip.pl/aktualnosci/921,seminarium-ngo-a-ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu

 

Szkolenie "Uproszczona księgowość w organizacjach pozarządowych"

Bezpłatne szkolenie online „Uproszczona księgowość w organizacjach pozarządowych”, odbędzie się w środę 26 stycznia 2022r. (środa) w godz. 9-16. Szkolenie poprowadzi dr Agata Błaszczyk.

link do informacji: https://owies.eswip.pl/aktualnosci/922,szkolenie-uproszczona-ksiegowosc-w-organizacjach-p

Czytaj dalej...

Gmina Zalewo otrzymała 9 921 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

W dniu 18 listopada 2021 r. Gmina Zalewo otrzymała promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Otrzymane wsparcie wyniosło niespełna 10 milionów złotych i przyczyni się do realizacji dwóch niezwykle istotnych inwestycji.

- Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo – kwota wsparcia 5.871.000,00 PLN.

- Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie – kwota wsparcia  4.050.000,00 PLN.

Zgodnie z wytycznymi samorządy mają obowiązek ogłosić przetarg w ciągu 6 miesięcy od daty przyznania promesy. Aktualnie trwają prace projektowe. Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień zostaną wszczęte postępowania o udzielenie zamówień publicznych. 

Czytaj dalej...

1.000.000 zł dla Gminy Zalewo

W dniu 30.12.2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki i Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Kuriata wręczyli czek w wysokości miliona złotych Burmistrzowi Zalewa Markowi Żylińskiemu, za udział w konkursie „Rosnąca odporność”, którego celem było przeprowadzenie akcji promocyjnej i zachęcenie jak największej liczby mieszkańców Gminy do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Laureaci konkursu zostali wybrani na podstawie tempa wzrostu poziomu zaszczepienia mieszkańców w okresie od 1.08.2021 r. do 31.10.2021.r. Na terenie powiatu iławskiego Gmina Zalewo miała największe tempo wzrostu szczepień w tym okresie, tym samym zdobywając główną nagrodę w wysokości 1.000.000 zł.   

 

Serdecznie dziękujemy zaangażowanym mieszkańcom, sołtysom, pracownikom Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Zalewie, Ratownikom Medycznym oraz Strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zalewo.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS