plnlenfrdeitrues

grudzień 2021 - ZALEWO

Uroczyste złożenie gratulacji Wicemistrzowi Europy Oskarowi Ciepłuch

W dniu 22 grudnia 2021 r. podczas XXXV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie odbyło się uroczyste złożenie gratulacji mieszkańcowi Naszej Gminy Oskarowi Ciepłuch, Wicemistrzowi Europy w kickboxinguwkategorii Kadet starszy - Kick Light - 63 kg., który wywalczył brązowy medal podczas Mistrzostw Europy w Czarnogórze. Oskar jest wychowankiem Klubu Sportowego „Piechotka Team” w Zalewie i trenuje pod czujnym okiem trenerów Jarosława Piechotki i Michała Gawlińskiego. Utalentowany sportowiec na Sesję przybył wraz z rodzicami, rodzeństwem i trenerami. Młodszy brat Oskara, Dawid również trenuje kickboxing - jest Mistrzem Polski. Dzięki zaangażowaniu, samodyscyplinie i wsparciu rodziców bracia Ciepłuch są bezkonkurencyjni i odnoszą ogromne sukcesy sportowe. Burmistrz Zalewa Marek Żyliński oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiejw Zalewie Pan Krzysztof Gawryś na ręce rodziców i trenerów odczytali i złożyli listy gratulacyjne, natomiast sportowcom wręczyli upominki.

Jeszcze raz gratulujemy zwycięstw na podium. Życzymy dalszego rozwijania sportowej pasji, a w nadchodzącym Nowym Roku kolejnych pięknych osiągnięć.

 

Czytaj dalej...

Uroczyste złożenie gratulacji Wicemistrzowi Europy Oskarowi Ciepłuch

W dniu 22 grudnia 2021 r. podczas XXXV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie odbyło się uroczyste złożenie gratulacji mieszkańcowi Naszej Gminy Oskarowi Ciepłuch, Wicemistrzowi Europy w kickboxinguwkategorii Kadet starszy - Kick Light - 63 kg., który wywalczył srebrny medal podczas Mistrzostw Europy w Czarnogórze. Oskar jest wychowankiem Klubu Sportowego „Piechotka Team” w Zalewie i trenuje pod czujnym okiem trenerów Jarosława Piechotki i Michała Gawlińskiego. Utalentowany sportowiec na Sesję przybył wraz z rodzicami, rodzeństwem i trenerami. Młodszy brat Oskara, Dawid również trenuje kickboxing - jest Mistrzem Polski. Dzięki zaangażowaniu, samodyscyplinie i wsparciu rodziców bracia Ciepłuch są bezkonkurencyjni i odnoszą ogromne sukcesy sportowe. Burmistrz Zalewa Marek Żyliński oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiejw Zalewie Pan Krzysztof Gawryś na ręce rodziców i trenerów odczytali i złożyli listy gratulacyjne, natomiast sportowcom wręczyli upominki.

Jeszcze raz gratulujemy zwycięstw na podium. Życzymy dalszego rozwijania sportowej pasji, a w nadchodzącym Nowym Roku kolejnych pięknych osiągnięć.

 

Czytaj dalej...

Granty PPGR – nowy termin na uzupełnienie dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczaniu rodzica/ opiekuna prawnego/ pełnoletniego ucznia szkoły średniej

W związku z wydłużeniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowadla Gminy Zalewo terminu na dokonanie weryfikacji oświadczeń złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu informujemy, iż został wydłużony termin na składanie dokumentów potwierdzających dane zwarte w w/w oświadczeniach.

 

Oryginały dokumentów należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 5 stycznia 2022r. (godz. 15) do Urzędu Miejskiego w Zalewie ( I piętro, pokój nr 15)

(dotyczy wyłącznie osób, które nie uzupełniły dokumentów w terminie do dnia 8 grudnia 2021r.)

 

 

UWAGA. Przedłożone dokumenty będą podstawą do pozytywnej weryfikacji Państwa oświadczeń. Niezłożenie wymaganych dokumentów  będzie skutkowało niezakwalifikowaniem się dziecka do udziału w projekcie.

 

Przypominamy, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Zalewo do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 89 758 83 77 wew. 20.

 

 

 

 

 

Czytaj dalej...

Nowe obowiązki dla stowarzyszeń wpisanych do KRS

W wyniku zmiany przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które weszły w życie z dniem 31 października 2021 r., podmiotami zobowiązanymi do przekazywania informacji do CRBR stały się stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej. Obowiązek zgłoszenia i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych dotyczy wszystkich podmiotów o formie prawnej -  stowarzyszenie, podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, bez względu na indywidualne czynniki dotyczące funkcjonowania danego stowarzyszenia – np. to czy stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, dokonuje wyłącznie obrotu gotówkowego, faktycznie zawiesiło działalność (ale nie zostało wykreślone z KRS).

Stowarzyszenia wpisane do KRS przed dniem 31 października 2021 r. mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR najpóźniej do 31 stycznia 2022 r. Brak zgłoszenia informacji do CRBR w ww. terminie naraża stowarzyszenie na sankcję administracyjną w postaci kary pieniężnej.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-39-dotyczacy-zglaszania-do-crbr-informacji-o-beneficjentach-rzeczywistych-stowarzyszen-po-30-pazdziernika-2021-r

https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-o-beneficjentach

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS