plnlenfrdeitrues
Wydrukuj tę stronę

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka - Duba

 

 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka - Duba w obrębie istniejącego pasa drogowego”

 

mająca na celu przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nr 145009N na odcinku 0,894 km w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ułatwienie im dostępu do obiektów

 

użyteczności publicznej w miejscowości Huta Wielka”współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

 

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub

 

powiatowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywany wynik operacji: przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 145009N na odcinku 0,894 km.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania: 139.724,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka - Duba - ZALEWO
Logo
Wydrukuj tę stronę

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka - Duba

 

 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka - Duba w obrębie istniejącego pasa drogowego”

 

mająca na celu przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nr 145009N na odcinku 0,894 km w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ułatwienie im dostępu do obiektów

 

użyteczności publicznej w miejscowości Huta Wielka”współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

 

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub

 

powiatowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywany wynik operacji: przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 145009N na odcinku 0,894 km.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania: 139.724,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Design © Roni.pl Zalewo. All rights reserved.