plnlenfrdeitrues
Wydrukuj tę stronę

Zaproszenie na XXVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję na dzień 24 lutego 2021 r. (środa) XXVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10:30.

Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r.
4. Przyjęcie protokołu z XXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2021 r.
5. Odczytanie sprawozdania z wykonania planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie za 2020 rok.
6. Odczytanie sprawozdań z wykonania planów pracy komisji stałych za 2020 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
8. Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zalewo,
2) w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023”,
3) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ” Spółka z o.o.,
4) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ” Spółka z o.o.,
5) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Zalewo na rzecz Powiatu Iławskiego,
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie jako jednostki organizacyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie jako jednostki organizacyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
8) w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zalewo na lata 2021 – 2025,
9) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zalewo,
10) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2021 rok.

10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

 


Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Lichacz

 

Ostatnio zmienianywtorek, 16 luty 2021 10:48
1
0
0
s2smodern
Zaproszenie na XXVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie - ZALEWO
Logo
Wydrukuj tę stronę

Zaproszenie na XXVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję na dzień 24 lutego 2021 r. (środa) XXVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10:30.

Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r.
4. Przyjęcie protokołu z XXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2021 r.
5. Odczytanie sprawozdania z wykonania planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie za 2020 rok.
6. Odczytanie sprawozdań z wykonania planów pracy komisji stałych za 2020 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
8. Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zalewo,
2) w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023”,
3) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ” Spółka z o.o.,
4) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ” Spółka z o.o.,
5) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Zalewo na rzecz Powiatu Iławskiego,
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie jako jednostki organizacyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie jako jednostki organizacyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
8) w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zalewo na lata 2021 – 2025,
9) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zalewo,
10) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2021 rok.

10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

 


Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Lichacz

 

Ostatnio zmienianywtorek, 16 luty 2021 10:48
1
0
0
s2smodern
Design © Roni.pl Zalewo. All rights reserved.