plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na XLIV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 12 lipca 2017r. (środa) XLIV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie.
Początek obrad godzina 9:00.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały:
1) w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

Ostatnio zmienianywtorek, 11 lipiec 2017 10:11
1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Powrót na górę