plnlenfrdeitrues

Ogłoszenia

Informacja dotycząca stanu wody z wodociągu w Kupinie

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie stwierdza wygaśniecie decyzji z 17.12.2018r. dotyczącej ponadnormatywnej ilośći bakterii grupy coli w wodzie do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kupinie.  

08 styczeń, 2019 | Wyświetleń:1083

Czytaj

Szkolenie z cyklu Akademia Dobrej Komunikacji

Szkolenie z cyklu Akademia Dobrej Komunikacji dotyczy prowadzenia strony organizacji na Facebooku i skierowane jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.   Miejsce...

08 styczeń, 2019 | Wyświetleń:1027

Czytaj

Nieodpłatna pomoc prawna

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA Nieodpłatna Pomoc Prawna NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE: -        Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz p...

03 styczeń, 2019 | Wyświetleń:1405

Czytaj

Informacja dotycząca stanu wody z wodociągu w Kupinie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie po przeanalizowaniu wyników  jakości wody z wodociagu w Kupinie, stwierdza warunkową przydatnosć wody do spożycia przez ludzi, wyłącznie po przegotowaniu. Dotyczy : części Zalewa (ul. Traug...

18 grudzień, 2018 | Wyświetleń:2253

Czytaj

Kampania profilaktyki uzależnień od środków psychaktywnych

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu ! To hasło kampanii profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych Nie daj się oszukać tym, którzy oferują „nowe narkotyki”, nazywane „dopalaczami”. Są one wyjątkowo niebezpieczne.Upośledzają funkcje...

17 grudzień, 2018 | Wyświetleń:2006

Czytaj

Zaproszenie na III zwyczajną Sesje Rady Ziejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2018 r. (piątek) III zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek...

13 grudzień, 2018 | Wyświetleń:2324

Czytaj

Nabór na staż 6- miesięczny w Urzędzie Miejskim w Zalewie

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do podjęcia stażu w Urzędzie Miejskim w Zalewie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na stanowisko : technik administracji.   Termin staży: 2 stycznia...

11 grudzień, 2018 | Wyświetleń:2566

Czytaj

Ogłoszenie

Burmistrz Zalewa informuje, że obowiązuje zakaz rozwieszania plakatów, ogłoszeń i ulotek reklamowych w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym, w szczególności na pniach drzew. Wykorzystane w celu mocowania plakatów zszywki, pineski czy taś...

11 październik, 2018 | Wyświetleń:3393

Czytaj

Zaproszenia na LXII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 września 2018r. (czwartek) LXII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Po...

26 wrzesień, 2018 | Wyświetleń:4546

Czytaj

Informacja o naborze na wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłasza konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakr...

19 wrzesień, 2018 | Wyświetleń:5555

Czytaj

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie

 

12 wrzesień, 2018 | Wyświetleń:6689

Czytaj

Zaproszenie na szkolenia

Wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych kobiet z Krainy Kanału Elbląskiego Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem" realizuje projekt odpowiadający na potrzebę wzmocnienia kompetencji kobiet wiejskich Krainy Kanału Elbląskie...

24 sierpień, 2018 | Wyświetleń:6884

Czytaj

KOMUNIKAT w sprawie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zalewo

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) Gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczys...

08 sierpień, 2018 | Wyświetleń:5728

Czytaj

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30ºC i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć uda...

05 lipiec, 2018 | Wyświetleń:7664

Czytaj

Informacja dotycząca promieniowania UV

Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy, niewielkie ilości promieniowania UV są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy D. Jednak nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowo...

05 lipiec, 2018 | Wyświetleń:7488

Czytaj

Kampania dot. HIV i AIDS

Informacja prasowa #mamczasrozmawiac jak kobieta z kobietą W piątek 8 czerwca rusza nowa odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy, o zdrowiu, ...

08 czerwiec, 2018 | Wyświetleń:8548

Czytaj

Powiatowe Zawody Szachowe w Lubawie

07 czerwiec, 2018 | Wyświetleń:8367

Czytaj

Zaproszenia na LVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 20 czerwca 2018 r. (środa) LVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek ...

05 czerwiec, 2018 | Wyświetleń:8335

Czytaj

Informacja o szodliwości palenia tytoniu

 KOMUNIKAT PRASOWY Warszawa, 31 Maj 2018 „Nie niszcz sobie serca” Nadal nie w pełni zdajemy sobie sprawę z tego, że palenie tytoniu jest jedna z głównych przyczyn chorób serca i udaru mózgu w Polsce. W przypadku osób palących pra...

30 maj, 2018 | Wyświetleń:8436

Czytaj

Kolonie dla dzieci rolników

Kolonie dla dzieci rolników z województwa warmińską – mazurskiego w Kołobrzegu, Zakopanem i Bieszczadach !!! Warmińsko Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale Gminnego Zrz...

24 maj, 2018 | Wyświetleń:9189

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym

ZARZĄDZENIE NR 0050-62/2018 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 22 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pol...

22 maj, 2018 | Wyświetleń:8532

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - zajęcia sportowe z elementami profilaktyki

ZARZĄDZENIE NR 0050-59/2018 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 16 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pol...

16 maj, 2018 | Wyświetleń:7385

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach

ZARZĄDZENIE NR 0050-58/2018 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 16 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu...

16 maj, 2018 | Wyświetleń:7323

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

ZARZĄDZENIE NR 0050-57/2018 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 16 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu ...

16 maj, 2018 | Wyświetleń:6898

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - wsparcie organizacji pozarządowych

ZARZĄDZENIE NR 0050-56/2018 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 15 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmi...

15 maj, 2018 | Wyświetleń:6987

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - opracowanie biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050-52/2018 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 14 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodo...

14 maj, 2018 | Wyświetleń:7029

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - lekkoatletyka

ZARZĄDZENIE NR 0050-49/2018 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 8 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegająceg...

08 maj, 2018 | Wyświetleń:8116

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - tenis stołowy

ZARZĄDZENIE NR 0050-48/2018 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 8 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegająceg...

08 maj, 2018 | Wyświetleń:7546

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - piłka siatkowa

ZARZĄDZENIE NR 0050-47/2018 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 8 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegająceg...

08 maj, 2018 | Wyświetleń:7587

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - sporty walki

ZARZĄDZENIE NR 0050-46/2018 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 8 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegająceg...

08 maj, 2018 | Wyświetleń:7297

Czytaj

Choroby przenoszone przez kleszcze na człowieka

Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu, to w Polsce najczęściej wykrywane choroby przenoszone przez kleszcze na człowieka. Najwięcej przypadków zachorowań stwierdza się w województwie podlaskim oraz warmińsko-mazurskim. Województwo warmińsko-mazur...

27 kwiecień, 2018 | Wyświetleń:7469

Czytaj

Zaproszenie na LV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn. zm.) zwołuję na dzień 26 kwietnia 2018r. (czwartek) LV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Poc...

25 kwiecień, 2018 | Wyświetleń:7249

Czytaj

Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Zalewie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie informuje, że w dniu 19.04.19 r. w godzinach 9.00 do 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie pracownicy Urzędu Skarbowego będą pełnić dyżury w zakresie przyjmowania zeznań rocznych (z możliwością pomoc...

17 kwiecień, 2018 | Wyświetleń:6911

Czytaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - piłka nożna

ZARZĄDZENIE NR 0050-34/2018 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 30 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegając...

30 marzec, 2018 | Wyświetleń:10611

Czytaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z programem profilaktyki uzależnień

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkoln...

27 marzec, 2018 | Wyświetleń:8901

Czytaj