plnlenfrdeitrues
Ogłoszenia

Ogłoszenia (196)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach, zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zaproszenie na webinarium pt." Zrównoważone zasobami wodnymi w gospodarstwie rolnym"

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie serdecznie zaprasza do udziału w webinarium pt. "Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w gospodarstwie rolnym", które odbędzie się 13 maja o godzinie 10:00

Celem organizowanego webinarium jest zwrócenie uwagi na zasoby wody występujące w naszym kraju oraz metody, które wspomagają racjonalnie gospodarowanie tymi zasobami. W webinarium poruszone zostaną tematy związane z zabiegami oraz metodami ograniczającymi skutki suszy ze szczególnym uwzględnieniem retencji wód powierzchniowych, zabiegów melioracyjnych, zabiegów agrotechnicznych wpływających na poprawę struktury gleby oraz nawadniania upraw.

Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć również na stronie Organizatora https://www.wmodr.pl/informacje/1509

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zaproszenie na XIX nadzwyczjną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie


Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na dzień 30 kwietnia 2020r. (czwartek) XIX nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 9:00.

 

Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020- 2037,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020r,
3) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Zalewo na rzecz Powiatu Iławskiego,
4) w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zalewo w 2020 roku,
5) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Jan Lichacz
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - tenis stołowy

W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo ogłoszonym dnia 6 lutego 2019r., wybrano do realizacji ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „VEGA”, Boreczno 22, 14-230 Zalewo pn. „Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo” oraz przyznaje się dotację w wysokości 3.000,00 zł.

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS