plnlenfrdeitrues

marzec 2018 - ZALEWO

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - piłka nożna

ZARZĄDZENIE NR 0050-34/2018 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 30 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo.

 

 

Czytaj dalej...

ZAPROSZENIE na spotkanie doradcze dla organizacji pozarządowych

Uprzejmie informujemy, że 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) w godzinach 16:00-18:00 w Urzędzie Miejskim w Zalewie (sala sesyjna) odbędzie się spotkanie doradcze dla organizacji pozarządowych dotyczące różnych form i źródeł finansowania działalności w sektorze ekonomii społecznej. Do udziału zapraszamy w szczególności członków oraz przedstawicieli władz statutowych stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Zalewo.

 


 

Czytaj dalej...

Zaproszenie na LIV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn. zm.) zwołuję na dzień 28 marca 2018r. (środa) LIV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.


Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r.
3) w sprawie podziału Gminy Zalewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
4) w sprawie podziału Gminy Zalewo na stałe obwody głosowania,
5) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo w 2018 roku,
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Zalewo obejmującego działki gruntu położone w obrębie geodezyjnym Zalewo,
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 51/9, położonej w obrębie Zalewo nr 2,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/10, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Iwona Parzyszek

Czytaj dalej...

Uczniowie ZS w Dobrzykach biorą udział w programie edukacyjnym

W środę 21 marca 2018r. uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej i klas I - III gimnazjum z Zespołu Szkół w Dobrzykach uczestniczyli w wycieczce do Olsztyna. Wzięli udział w programie edukacyjnym Multikina - Cyberzagrożenia – bądźmy bezpieczni!
W ramach programu odbyły się warsztaty bezpieczeństwa w sieci, które poprowadzili policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Następnie uczniowie obejrzeli film pt. „Offline” poruszający problematykę aktywności młodzieży w sieci. Program uświadomił uczniom jakie zagrożenia wiążą się z użytkowaniem internetu oraz jak zapobiegać cyberprzestępczości.
Wyjazd w całości sfinansowany został przez Gminę Zalewo.
 

Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z programem profilaktyki uzależnień

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z programem profilaktyki uzależnień, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej...

PSPal wyróżnione

Drużyna PSPal Jaśkowo zajęła II miejsce w plebiscycie „Gazety Morąskiej” na najpopularniejszego sportowca 2017 roku w kategorii Drużyna.
Uroczysta gala, podczas której ogłoszono zwycięzców, odbyła się w morąskiej restauracji „Park”. W spotkaniu uczestniczyli zawodnicy drużyny palantowej z Jaśkowa, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie Iwona Parzyszek oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Palantowego z Warszawy Łukasz Szymborski.
Nagrodą za zajęcie II miejsca oprócz pamiątkowej statuetki, była jednorazowa wejściówka dla 20 osób na siłownię w Morągu. Pod opieką instruktorów siłowni młodzież z Jaśkowa miała okazję sprawdzić swoją wytrzymałość i możliwości fizyczne podczas ćwiczeń.
Wyjście do siłowni było dobrą rozgrzewką przed rozpoczynającym się nowym sezonem, który podobnie jak w roku ubiegłym, drużyna zamierza spędzić aktywnie podczas palantowych rozgrywek.
 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS