plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na VII Sesję Rady Miejskiej w Zalewie


Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 25 kwietnia 2019r. (czwartek) VII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:30.

 

Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały:

1) w sprawie powierzenia Burmistrzowi Zalewa uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie komunalne Gminy Zalewo.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Lichacz

 

 

Ostatnio zmienianyśroda, 24 kwiecień 2019 09:40
1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Więcej w tej kategorii: « Nie wypalaj traw Darmowa Pomoc Prawna »
Powrót na górę