plnlenfrdeitrues
Ogłoszenia

Ogłoszenia (72)

Szkolenie z cyklu Akademia Dobrej Komunikacji

Szkolenie z cyklu Akademia Dobrej Komunikacji dotyczy prowadzenia strony organizacji na Facebooku i skierowane jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Miejsce szkolenia: Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława.

 

Termin: 15 stycznia 2019r. godz. 1600.

 

Akademia Dobrej Komunikacji powstała, aby pomóc organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym usprawnić swoją komunikację, działania marketingowe i public relations.

 

Pełna informacja nt. szkolenia znajduje się pod linkiem: https://2adk-warminsko-mazurskie3.evenea.pl/
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Nieodpłatna pomoc prawna

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

Nieodpłatna Pomoc Prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

-        Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,

-        Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,

-        Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postepowaniu sądowo administracyjnym, lub

-        Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych  lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie.

TERMIN WIZYTY USTALANY JEST:

·         telefonicznie pod numerem: (089) 649 08 48

     w poniedziałki -           w godzinach od 8.00  - 10.00

     w środy            - w godzinach od 13.00 – 15.00

     w piątki            - w godzinach od 8.00-10.00

·         lub elektronicznie  na adres skrzynki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (należy wskazać proponowany termin i godzinę udzielenia pomocy prawnej; termin zostanie wyznaczony w wiadomości zwrotnej)

INNE INFORMACJE:

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostka prowadząca

adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon, e-mail,

Punkt prowadzony przez Radców Prawnych

ul. Częstochowska 8,

14-230 Zalewo

Czwartek 9.00-13.00

Rejestracja:

(089) 649 08 48

pn. 8.00 – 10.00

śr. 13.00 – 15.00

pt. 8.00 – 10.00

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt prowadzony przez Adwokatów

ul. Częstochowska 8,

14-230 Zalewo

Poniedziałek 12.00-16.00

 

 

TERMIN WIZYTY USTALANY JEST:

·    telefonicznie pod numerem: (089) 649 08 48

w poniedziałki -  w godzinach od 8.00  - 10.00

w środy            - w godzinach od 13.00 – 15.00

w piątki            - w godzinach od 8.00-10.00

 

  lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (należy wskazać proponowany termin i godzinę udzielenia pomocy prawnej; termin zostanie wyznaczony w wiadomości zwrotnej)

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ: Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie.

INNE INFORMACJE:  Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Informacja dotycząca stanu wody z wodociągu w Kupinie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie po przeanalizowaniu wyników  jakości wody z wodociagu w Kupinie, stwierdza warunkową przydatnosć wody do spożycia przez ludzi, wyłącznie po przegotowaniu.

Dotyczy : części Zalewa (ul. Traugutta, ul. Rolna, ul. Morąska, Os. Wileńskie), Kupin, Mazanki, Girgajny, Bądki, Pozorty, Tarpno, Barty.

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Kampania profilaktyki uzależnień od środków psychaktywnych

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu !
To hasło kampanii profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnyc
h

Nie daj się oszukać tym, którzy oferują „nowe narkotyki”, nazywane „dopalaczami”. Są one wyjątkowo niebezpieczne.Upośledzają funkcje mózgu, zakłócają procesy myślenia i modyfikują stany emocjonalne, powodują syndrom uzależnienia. Biorąc narkotyki tracisz zdolność do efektywnego myślenia, nauki i pracy. Popadając w uzależnienie tracisz wolność, oddalasz się od siebie samego, od miłości, wartości i prawdy, od odpowiedzialności, więzi z bliskimi , od norm moralnych i podstawowych zasad uczciwego postępowania.
W konsekwencji, uzależnienia są rodzajem samobójstwa na raty. Prowadzą do śmierci.
Co robić, gdy podejrzewasz, że dziecko bierze narkotyki?
- zacznij działać, problem sam się nie rozwiąże,
- odłącz emocje, włącz rozum,
- dowiedz się jak najwięcej o substancjach psychoaktywnych,
- ustal reguły postępowania i konsekwentnie ich przestrzegaj – stosuj zasadę ograniczonego zaufania,
- okazuj miłość i zainteresowanie swojemu dziecku,
- korzystaj ze wsparcia i pomocy specjalistów zajmujących się uzależnieniami,
- nie usprawiedliwiaj nieobecności w szkole,
- nie wstydź się i nie ukrywaj problemu.
Państwowa Inspekcja Sanitarna uruchomiła bezpłatną infolinię dotyczącą problemu „dopalaczy” nr 800 060 800. Celem infolinii jest udzielanie podstawowych informacji na temat zjawiska zażywania środków zastępczych, tzw. „dopalaczy” Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają „dopalacze”. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

Poszerzaj wiedzę szukając informacji na stronach http://www.narkomania.gov.pl portal Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.dopalacze.info.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Iławie
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zaproszenie na III zwyczajną Sesje Rady Ziejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2018 r. (piątek) III zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 9:00.

              

                                              Proponowany porządek obrad

 

1.    Otwarcie obrad Sesji.

2.    Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 listopada 2018r.

4.    Przyjęcie protokołu z II nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 grudnia 2018 r.

5.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

6.    Wnioski i zapytania Radnych.

7.    Podjęcie uchwał:

 

1)    w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019 - 2037.

 

a)    odczytanie projektu uchwały,

b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,

c)    odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania,

d)    dyskusja,

e)    głosowanie – podjęcie uchwały,

 

2)    w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2019r.

 

a)    odczytanie projektu uchwały,

b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,

c)    odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej
i Planowania,

d)    dyskusja,

e)    głosowanie – podjęcie uchwały,

 

3)    w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2019,

4)    w sprawieprzyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2019,

5)    w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zalewo,

6)    w sprawie powierzenia zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zalewie,

7)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 4/2 i 5/1 położonych w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo,

8)    zmieniająca uchwałę Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Zalewo obejmującego działki gruntu położone w obrębie geodezyjnym Zalewo,

9)    wsprawie uchwaleniazmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dlaobszaru obejmującego działki Nr 162, Nr 163/5, obręb geodezyjny 1 Zalewo, gmina Zalewo,

10) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/9, położonej w obrębie Zalewo nr 1. 

12) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo na rok 2019,

13) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zalewo na lata 2019 - 2020.

14) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

15) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

16) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

17) w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

18) w sprawie uchylenia Uchwały LII/415/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Wieprz, gmina Zalewo.

 

8.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

9.    Sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad.

 

                

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

przy ul. Częstochowskiej 8.

 

 

 

 

 

                                                                                                             Z poważaniem

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      

                                                                                                                                   /-/ Jan Lichacz

Klauzula informacyjna

http://zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6424

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Nabór na staż 6- miesięczny w Urzędzie Miejskim w Zalewie

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do podjęcia stażu w Urzędzie Miejskim w Zalewie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na stanowisko : technik administracji.

 

Termin staży:
2 stycznia – 28 czerwca 2019 r.
1 luty – 31 lipca 2019 r.
1 marca – 30 sierpnia 2019 r.

 

Zgodnie z wytycznymi EFS efektywność zatrudnieniowa tego programu wiąże się z co najmniej 3 miesięcznym, nieprzerwanym zatrudnieniem po zakończeniu stażu.

 

Więcej Informacji:
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie – 89 649 55 02
Filia PUP w Zalewie – 89 758 88 78
Urząd Miejski w Zalewie – 89 758 83 77

 

CV można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS