plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: czerwiec 2018 - ZALEWO

Ogłoszenie

Centrum Szkoleniowo Egzaminacyjne Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie informuje, że w ekomarinie w Zalewie organizuje dla dzieci w wieku 8 - 12 lat dwa turnusy wakacyjne z elementami różnych sportów wodnych w terminie:
23.07 - 28.07.2018r - 10 miejsc
30.07 - 4.08.2018r – 10 miejsc

Udział w turnusach jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje kontakt i zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 601 645 004 oraz
w biurze Ekomariny w Zalewie ul. Kolejowa 5
Zgłoszenia na zajęcia będą przyjmowane do dnia 20.06.2018r.
 

Czytaj dalej...

Długodystansowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych

W dniach 2 - 3 czerwca 2018r. we Włocławku odbyły się dwudzieste regaty z serii „Długodystansowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych ANWIL CUP 2018 - Memoriał Jerzego Fijki”.
Na starcie stanęło 36 załóg, w tym Team Zalewo. Zawody rozgrywano w pięciu klasach T1, T2, T3, MICRO oraz OPEN.
Ze względu na niesprzyjającą żeglowaniu pogodę, rozegrano zaledwie cztery wyścigi z dziewięciu zaplanowanych.
Załoga reprezentująca Zalewo zakończył zawody na czwartym miejscu.
Gratulujemy i życzymy pomyślnych wiatrów podczas kolejnych regat.
 

Czytaj dalej...

Zaproszenia na LVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 20 czerwca 2018 r. (środa) LVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.


Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2018 r.
4. Przyjęcie protokołu z LIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2018 r.
5. Przyjęcie protokołu z LV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 kwietnia 2018r.
6. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
8. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc luty 2018r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa,  Handlu i Usług oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska oraz marzec 2018r. przez Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług.
9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
10. Wnioski i zapytania Radnych.
11. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2017 r.,

a) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2017 rok,

2) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2017 r.,

a) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2076 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2017 r.,

b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2017 rok,

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036,
4) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018r.,
5) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Zalewie,
6) w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020”,
7) w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Wieprz, gmina Zalewo,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 41/3, położonej w obrębie Zalewo nr 2,
9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat pomiędzy stronami, kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, określona numerem ewidencyjnym 85 o powierzchni 0,5100 ha, położonej w obrębie Barty,
10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat pomiędzy stronami, kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, określona numerem  ewidencyjnym 142/12 o powierzchni 0,0051 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 2,
11) w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr XXXIV/214/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Iwona Parzyszek

 

Czytaj dalej...

Żeglarski - i nie tylko - Dzień Dziecka nad jeziorem Ewingi w Zalewie

W sobotę 2 czerwca 2018 roku na terenie ekomariny i przystani żeglarskiej w Zalewie odbyła się piąta edycja „Żeglarskiego - i nie tylko – Dnia Dziecka nad jeziorem Ewingi w Zalewie”.
Imprezę otworzyli Burmistrz Zalewa Pan Marek Żyliński z Dyrektorem Centrum Turystki Wodnej PTTK w Warszawie Panem Wojciechem Skórą, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Zalewie Panem Edwardem Całką oraz Panem Stanisławem Kasprzakiem.
Do aktywnego udziału w imprezie zaproszono wszystkich mieszkańców Gminy Zalewo, a program został tak skonstruowany, aby niezależnie od wieku każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie.
Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyły się atrakcje zorganizowane na lądzie, takie jak laserowy paintball, przejażdżki na rolkach i nartorolkach, wspólne tańczenie zumby. Najmłodsi uczestnicy zabawy chętnie korzystali z możliwości pomalowania twarzy i z radością dokazywali na dmuchanych zjeżdżalniach.
Dzieci, ale także dorośli z zainteresowaniem oglądali wozy strażackie, które udostępnione zostały przez OSP w Zalewie oraz najnowszy nabytek jednostki zalewskiej policji- radiowóz. Chętni próbowali sił trafiając strumieniem wody do celu za pomocą ręcznej strażackiej sikawki.
Jak przystało na miejsce, w którym zorganizowano „Dzień Dziecka”, wiele działo się na wodzie. Pływanie rowerami wodnymi, omegami, przejażdżki na pokładzie motorówki, a także tramwajem wodnym, miały grono swoich entuzjastów. Podobnie kule wodne.
Niezależnie od wieku wszyscy chętnie odwiedzali stoisko przygotowane przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie, gdzie mogli dowiedzieć się jak powstaje papier czerpany i co wspólnego z powstawaniem papieru mają szerszenie.
Zarówno starsi, jak i młodsi uczestnicy imprezy mieli możliwość uzyskania fachowej wiedzy w zakresie udzielanie pierwszej pomocy pod okiem ratowników z WOPR i wzięcia udziału w przygotowanym przez nich konkursie.
Atrakcją tegorocznych uroczystości były także rozgrywki palanta zorganizowane przez drużynę PSPal z Jaśkowa.
Wszystkie atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, przy każdej z nich ustawiały się kolejki oczekujących dzieci. Każde dziecko biorące udział w imprezie mogło liczyć na prezent – upominek. Na uczestników zabawy czekały też poczęstunek (kiełbaski z grilla, chłodne napoje).

Dzień Dziecka nad jeziorem Ewingi poprowadził Pan Dominik Jaskulski. Przez cztery godziny trwania imprezy uczestniczyło w niej ponad 500 osób.
 

Czytaj dalej...

Harmonogram pracy Orlika w Zalewie - CZERWIEC 2018

Harmonogram pracy boiska „Orlik” w Zalewie, ul. Targowa 5

CZERWIEC 2018

 

  Data

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Animator

01.06.2018

Piątek

15:30-21:00

Tomasz Majewski

02.06.2018

Sobota

11:00-17:00

Jarosław Frygier

03.06.2018

Niedziela

12:00-18:00

Tomasz Majewski

04.06.2018

Poniedziałek

15:30-20:00

Tomasz Majewski

05.06.2018

Wtorek

16:00-20:00

Jarosław Frygier

06.06.2018

Środa

16:00-20:00

Tomasz Majewski

07.06.2018

Czwartek

16:00-20:00

Jarosław Frygier

08.06.2018

Piątek

15:00-20:00

Jarosław Frygier

09.06.2018

Sobota

13:30-18:30

Jarosław Frygier

10.06.2018

Niedziela

14:00-18:00

Tomasz Majewski

11.06.2018

Poniedziałek

16:00-20:00

Jarosław Frygier

12.06.2018

Wtorek

16:00-20:00

Tomasz Majewski

13.06.2018

Środa

16:00-20:00

Tomasz Majewski

14.06.2018

Czwartek

16:00-20:00

Tomasz Majewski

15.06.2018

Piątek

16:00-19:00

Tomasz Majewski

16.06.2018

Sobota

11:00-16:00

Jarosław Frygier

17.06.2018

Niedziela

11:00-15:00

Jarosław Frygier

18.06.2018

Poniedziałek

08:00-15:00

Jarosław Frygier

19.06.2018

Wtorek

13:00-16:00

Jarosław Frygier

20.06.2018

Środa

16:00-20:00

Tomasz Majewski

21.06.2018

Czwartek

15:00-20:00

Jarosław Frygier

22.06.2018

Piątek

16:00-20:00

Tomasz Majewski

23.06.2018

Sobota

09:00-18:00

09:00-14:00

Tomasz Majewski

Jarosław Frygier

24.06.2018

Niedziela

12:00-17:00

Tomasz Majewski

25.06.2018

Poniedziałek

12:00-15:00

Jarosław Frygier

26.06.2018

Wtorek

15:00-18:00

Jarosław Frygier

27.06.2018

Środa

15:30-18:30

Tomasz Majewski

28.06.2018

Czwartek

12:00-15:00

Jarosław Frygier

29.06.2018

Piątek

10:00-15:00

Tomasz Majewski

30.06.2018

Sobota

13:00-16:00

Jarosław Frygier

 

 

 

  • Dział: Sport
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS