plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: czerwiec 2018 - ZALEWO

Team Zalewo na podium

W weekend 16 - 17 czerwca 2018 roku odbyły się kolejne eliminacje Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2018 "Salamander Cup 2018" we Włocławku.
W regatach wzięło udział 31 jachtów, w pięciu klasach T1, T2, T3, OPEN, MICRO.
Team Zalewo zajął 3 miejsce w swojej klasie (T2).
 

Czytaj dalej...

Piknik Rodzinny w Jerzwałdzie

W sobotę 9 czerwca 2018 roku na boisku sportowym w Jerzwałdzie odbył się Piknik Rodzinny. Inicjatorem spotkania była Sołtys Sołectwa Jerzwałd Janina Niebojewska oraz Rada Sołecka.
W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Zalewa Marek Żyliński.
Z myślą o dzieciach pracownicy M-GCK w Zalewie oraz strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Jerzwałdu przygotowali szereg atrakcji. Były zawody sportowe, malowanie twarzy, a zmęczeni mogli schłodzić się pod kurtyną wodną.
 

Czytaj dalej...

Piknik Rodzinny w Dobrzykach

W sobotę 9 czerwca 2018 roku w Dobrzykach odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka. Przybyłych gości przywitał Burmistrz Zalewa Pan Marek Żyliński życząc wszystkim miłej zabawy, a atrakcji w tym dniu było wiele. Strażacy z OSP Dobrzyki zapewnili szereg „mokrych” niespodzianek takich jak fontanna wodna i armatki. Policjanci przyjechali zaprezentować swój sprzęt nowym radiowozem. Sołtys i Rada Sołecka zapewnili poczęstunek dla wszystkich, a pracownicy M-GCK zabawy i malowanie twarzy dla dzieci.

Czytaj dalej...

Aktywny weekend w Jaśkowie

W dniach 31 maja - 3 czerwca 2018r. w Jaśkowie odbyła się impreza integracyjna zorganizowana z okazji Dnia Dziecka oraz Wielki Turniej Gry w Piłkę Palantową przeprowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Palantowe.
Kadra PSPal zorganizowała dla drużyny z Jaśkowa cykl treningów, mających na celu przygotowanie zawodników do zbliżającego się Międzynarodowego Turnieju w Cyprzanowie w powiecie raciborskim. Rozgrywki przeprowadzone były dwoma sposobami: gry w palanta i gry w schlagballa, według których grają drużyny śląskie i niemieckie.
Natomiast 1 czerwca Burmistrz Zalewa Pan Marek Żyliński z okazji Dnia Dziecka złożył najmłodszym mieszkańcom Jaśkowa najlepsze życzenia i wręczył słodkie upominki.
Następnie odbył się Wielki Turniej Gry w Palanta. Rozgrywki, w których brały udział dwie drużyny z Jaśkowa i jedna PSPal, trwały ponad 5 godzin. Uczestnicy turnieju zostali nagrodzeni pucharami i dyplomami. Po turnieju odbył się konkurs rzutów do celu na specjalnej ściance przygotowanej przez PSPal, gdzie nagrodami były czapeczki i koszulki.
Równolegle z turniejem miały miejsce zabawy i inne atrakcje dla najmłodszych, prowadzone przez pracowników Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie. Każde dziecko otrzymało drobny upominek, były lody i słodki poczęstunek. Dużym powodzeniem cieszyła się pyszna grochówka, ugotowana przez jedną z mam.
W sobotę, 2 czerwca Kadra PSPal Warszawa i drużyna PSPal Jaśkowo wzięły udział w „Żeglarskim i nie tylko Dniu Dziecka nad jeziorem Ewingi w Zalewie”. Wieczorem w Jaśkowie odbyła się potańcówka dla wszystkich mieszkańców sołectwa. Do tańca zagrzewał DJ Andrzej z PSPal.
W niedziele, 3 czerwca rozegrany został towarzyski mecz piłki nożnej pomiędzy zawodnikami Jaśkowa a PSPal.
Podczas każdego dnia sportowych zmagań w różnych formach aktywnego wypoczynku uczestniczyło ponad 100 osób. Dla wszystkich chętnych była woda i kiełbaski z grilla.
Zorganizowanie tego wielodniowego wydarzenia możliwe było przy wsparciu i zaangażowaniu wielu osób.
Sołectwo Jaśkowo składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Zalewa, pracownikom Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie, prezesom firmy „Dam -Rob” w Zalewie, firmy „Wartex” w Suszu oraz Polskiemu Stowarzyszeniu Palantowemu.
 

Czytaj dalej...

Piknik na Osiedlu Wileńskim w Zalewie

W środę 30 maja 2018r. na Osiedlu Wileńskim w Zalewie odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka. Organizatorkami imprezy były mieszkanki Osiedla Panie Wioletta Wieczorek, Katarzyna Zeller, Karolina Napiórkowska oraz Aneta Zawadzka.
Podczas pikniku dla najmłodszych mieszkańców Osiedla zorganizowano wspólne zabawy i konkursy. Dzieci z zainteresowaniem oglądały i zasiadły we wnętrzu wozu strażackiego oraz policyjnego radiowozu.
Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku i wspólnego pieczenia kiełbasek nad ogniskiem.
Organizatorki witając gości podziękowały Burmistrzowi Zalewa Markowi Żylińskiemu za udzielone wsparcie i pomoc przy organizacji pikniku, dyrektor i pracownikom M-GCK w Zalewie za przeprowadzone konkursy i zabawy, strażakom ochotnikom z OSP w Zalewie oraz kierownikowi i policjantom z Posterunku Policji w Zalewie za pokazanie pracy jednostek,
prezesom przedsiębiorstwa „Dam- Rob” w Zalewie za udzielone wsparcie finansowe oraz prezesowi ZGK i pracownikom za pomoc w przygotowaniu placu do pikniku.
Wspólna zabawa w miłej atmosferze sprzyjała integracji mieszkańców i trwała do późnych godzin wieczornych.
 

Czytaj dalej...

„Artystyczny Przystanek” w M-GCK w Zalewie

Od stycznia do czerwca 2018 roku w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Zalewie odbywały się zajęcia pod nazwą „Artystyczny Przystanek”, przeznaczone dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat. Dzieci w spotkaniach uczestniczyły wraz z opiekunami.
Celem innowacyjnych w M-GCK zajęć, było wprowadzenie najmłodszych mieszkańców gminy w świat plastyki, muzyki i wspólnej zabawy. Zajęcia prowadziła Pani Kamila Charkawa- instruktor plastyk i animator.
„Artystyczny Przystanek” ponownie ruszy po wakacyjnej przerwie (od września).
 

Czytaj dalej...

Zaproszenia na LVII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

 

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) zwołuję na dzień 22 czerwca 2018r. (piątek) LVII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 8:00.
Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem

Przewodnicząca Rady

Iwona Parzyszek
 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS