plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na XII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 10 września 2019r. (wtorek) XII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.
 

Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.

2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:
   1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019 — 2037,
   2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2019r.
   3) w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zalewo.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

 

 


 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 09 wrzesień 2019 07:10
1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Powrót na górę