plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na XLVI nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 3 sierpnia 2017r. (czwartek) XLVI nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10:00.
Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017 – 2033,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 r.
3) w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Zalewie popierającego ideę ujęcia w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2018 zadania inwestycyjnego polegającego na kontynuacji rozbudowy drogi Wojewódzkiej nr 519, w granicach administracyjnych gminy Zalewo oraz gminy Małdyty.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


 

Ostatnio zmienianyśroda, 02 sierpień 2017 12:51
1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Powrót na górę