plnlenfrdeitrues
Basia

Basia

Harmonogram pracy Orlika w Zalewie WRZESIEŃ 2018

  Data

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Animator

01.09.2018

Sobota

11:00-20:00

Jarosław Frygier

02.09.2018

Niedziela

11:00-20:00

Jarosław Frygier

03.09.2018

Poniedziałek

15:30-20:30

Tomasz Majewski

04.09.2018

Wtorek

16:00-20:00

Jarosław Frygier

05.09.2018

Środa

15:30-20:30

Tomasz Majewski

06.09.2018

Czwartek

16:00-20:00

Jarosław Frygier

07.09.2018

Piątek

15:30-20:30

Tomasz Majewski

08.09.2018

Sobota

10:00-18:00

Tomasz Majewski

09.09.2018

Niedziela

14:00-18:00

Jarosław Frygier

10.09.2018

Poniedziałek

15:30-20:30

Tomasz Majewski

11.09.2018

Wtorek

16:00-20:00

Jarosław Frygier

12.09.2018

Środa

15:30-20:30

Tomasz Majewski

13.09.2018

Czwartek

16:00-20:00

Jarosław Frygier

14.09.2018

Piątek

15:00-20:00

Jarosław Frygier

15.09.2018

Sobota

11:00-15:00

Jarosław Frygier

16.09.2018

Niedziela

----------

----------

17.09.2018

Poniedziałek

15:30-20:30

Tomasz Majewski

18.09.2018

Wtorek

16:00-20:00

Jarosław Frygier

19.09.2018

Środa

16:00-20:00

Tomasz Majewski

20.09.2018

Czwartek

16:00-20:00

Jarosław Frygier

21.09.2018

Piątek

15:00-19:00

Jarosław Frygier

22.09.2018

Sobota

10:00-15:00

Tomasz Majewski

23.09.2018

Niedziela

14:00-18:00

Tomasz Majewski

24.09.2018

Poniedziałek

15:30-20:30

Tomasz Majewski

25.09.2018

Wtorek

16:00-20:00

Jarosław Frygier

26.09.2018

Środa

16:00-20:00

Tomasz Majewski

27.09.2018

Czwartek

16:30-19:30

Jarosław Frygier

28.09.2018

Piątek

-----------

-----------

29.09.2018

Sobota

10:00 - 15:00 Tomasz Majewski

30.09.2018

Niedziela

09:00-13:00

14:00-17:00

Tomasz Majewski

Jarosław Frygier

 
1
0
0
s2smodern

Budowa drogi w Jerzwałdzie zakończona

W dniu 9 lipca 2018r. oddano do użytku nowo wybudowaną drogę gminną w Jerzwałdzie. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd”, zrealizowano dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Całkowita wartość robót to 1.229.016 złotych, w tym dofinansowanie zadania w wysokości 586.149 złotych.
Termin wykonania robót ustalony został na dzień 15 sierpień 2018 r. natomiast, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca robót Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z .o.o w Zalewie, wykonał je w krótszym terminie.
Zakres prac obejmował m.in. budowę ciągu pieszo – jezdnego wraz z przejściami dla pieszych z oznakowaniem interaktywnym i oświetleniem w postaci lamp solarnych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz montaż oznakowania pionowego.
W efekcie wykonanych robót mieszkańcy, turyści oraz goście odwiedzający Jerzwałd mogą korzystać z doskonałej jakości drogi o łącznej długości 1,2 km, a piesi bezpiecznie poruszać się w obrębie pasa drogowego.
 

1
0
0
s2smodern

Zaproszenie na LXI nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 13 sierpnia 2018r. (poniedziałek) LXI nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 13:00.
 

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r.,
3) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zalewo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
4) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zalewo,
5) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zalewo do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu „EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

                                                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                                                      

                                                                                                                                        Iwona Parzyszek

                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie

 

 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Subskrybuj to źródło RSS