plnlenfrdeitrues
Ogłoszenia

Ogłoszenia (64)

Zaproszenia na LXIII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 18 października 2018r. (czwartek) LXIII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 14:00.


Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie

Iwona Parzyszek

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zaproszenia na LXII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 września 2018r. (czwartek) LXII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 14:30.


Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r.,
3) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Zalewo.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie

Iwona Parzyszek

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Informacja o naborze na wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłasza konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Termin, od którego można składać wnioski - 28 września 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski - 30 listopada 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - Maj 2019 r.

Miejsce składania wniosku - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub  Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Kto może składać wnioski?

  • Przedsiębiorstwa;
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
  • Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
  • Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadanie 1: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.

Zadanie 2: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth.

Zadanie 3: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.

Zadanie 4: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną, aerotermalną oraz hydrotermalną polegającą na wykorzystaniu pomp ciepła – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.

Zadanie 5: Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV)

 

Dla zainteresowanych beneficjentów zorganizowano bezpłatne szkolenie informacyjne  w dniu 25 września 2018 r. w Olsztynie.

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 4.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” w ramach RPO WiM 2014-2020

Spotkanie poprowadzą pracownicy biura Projektów Energetyka z Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


 Spotkanie adresowane jest do:

  • Przedsiębiorstw;
  • Jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
  • Jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego;
  • Spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych;
  • Innych podmiotów posiadających osobowość prawną.

 

Termin i miejsce: 25 września 2018 r. w godzinach 10.00-13.00.

Miejsce:Olsztyn, Hotel Park, Al. Warszawska 119

 Więcej informacji

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie: tel. 89 512 54 82/83/85/86, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zaproszenie na szkolenia

Wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych kobiet z Krainy Kanału Elbląskiego

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem" realizuje projekt odpowiadający na potrzebę wzmocnienia kompetencji kobiet wiejskich Krainy Kanału Elbląskiego.
Projekt zakłada trzy bloki tematyczne szkoleniowo – warsztatowe. Każdy blok tematyczny ma inną myśl przewodnią.

1) OD KREATYWNOŚCI DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET WIEJSKICH - patronat prof. zw. dr hab. Janiny Sawickiej.
Blok tematyczny służy pokazaniu różnic w postrzeganiu przez kobiety i mężczyzn przywództwa i przedsiębiorczości, sukcesu lub porażki, ocen predyspozycji i poczucia społecznych kompetencji, znaczenia pełnionych ról, syndromu "wyuczonej bezradności", segregacji rynku pracy, sposobu zarządzania.
Termin szkolenia 29-30 sierpnia 2018 roku.
Lokalizacja: wykład – Elbląg, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna, wizyta studyjna i prezentacje – statek na Kanale Elbląskim (Elbląg - pochylnia Jelenie), warsztaty – Władysławowo (gmina Elbląg).

2) EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM I SAMOROZWOJEM pod patronatem dr Elżbiety Zubrzyckiej.
Kobiety nie wykorzystują swojego potencjału, gdyż nieświadomie popełniają błędy, które wpojono im w dzieciństwie, czyli stereotypy określonych ról i zachowań. Wykład i warsztaty mają uświadomić ważność wyboru pełnionych w życiu ról, godzenia ról w oparciu o "zegar życia", doskonalenie samorozwoju, wymierne korzyści bycia atrakcyjnym pod względem społecznym, wzbudzanie wiary w siebie i poczucia własnej wartości.
Termin szkolenia 17-18 września 2018 roku.
Lokalizacja: wykład – Pasłęk, wizyta studyjna i prezentacje – Farma Eko Snails Garden w Krasinie (gmina Pasłęk), warsztaty – Dobry (gmina Godkowo).

3) SZTUKA SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI pod patronatem profesora sztuk pięknych Witolda Chmielewskiego.
Przedsiębiorczym kobietom, lokalnym liderkom potrzeba umiejętności, które dadzą odwagę do wystąpień publicznych i argumentowania swoich racji.
Termin szkolenia 10-11 października 2018 roku.
Lokalizacja: wykład – Stodolarnia w Oleśnie (gmina Gronowo Elbląskie), wizyta studyjna i prezentacje – Stodolarnia w Oleśnie (gmina Gronowo Elbląskie), warsztaty – Karnity (gmina Miłomłyn).

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

 

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/2178-wzmocnienie-kompetencji-przedsi%C4%99biorczych-kobiet-z-krainy-kana%C5%82u-elbl%C4%85skiego.html


Zgłoszenia na szkolenia należy kierować do Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Oleśno – „Wieś z pomysłem": Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na nasz adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

KOMUNIKAT w sprawie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zalewo


Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) Gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Mając powyższe na uwadze Burmistrz Zalewa zwraca się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zalewo z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Zalewie w terminie do 30 września 2018 r.
Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Zalewie, pok. nr 12 oraz na stronie www.zalewo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                                 Burmistrz Zalewa
                                                                                                                 / - / Marek Żyliński

 

 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS