plnlenfrdeitrues

styczeń 2018 - ZALEWO

„Koncert Noworoczny” w Zalewie.

W piątek 26 stycznia 2018 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury odbył się „Koncert Noworoczny”, zorganizowany przez Urząd Miejski w Zalewie oraz Miejsko- Gminne Centrum Kultury w Zalewie.

Na widowni wśród zaproszonych gości zasiedli Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Radni Rady Miejskiej w Zalewie, Radni Powiatu Iławskiego, Sołtysi i Przewodniczący Osiedli, przedstawiciele jednostek działających na terenie gminy, przedsiębiorcy, mieszkańcy gminy.

Uroczystość rozpoczęli Burmistrz Zalewa Marek Żyliński i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Całka, którzy powitali przybyłych na spotkanie gości i złożyli im życzenia na 2018 rok.

Burmistrz Zalewa w kilku słowach podsumował miniony rok. Przypomniał jakie inwestycje zrealizowano w 2017 roku, na co udało się pozyskać środki zewnętrzne oraz jakie są zamierzenia na rok bieżący.  

Głos zabrał również Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, który zachęcał przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe do aplikowania o środki unijne oraz krajowe.

Burmistrz odczytał także życzenia przesłane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego  Artura Chojeckiego.

Następnie Burmistrz wraz z Wiceprzewodniczącym zaprosił gości do wysłuchania Koncertu Pani Alicji Majewskiej i kompozytora Pana Włodzimierza Korcza, którzy wystąpili w towarzystwie „Warsaw Opera Quartet” w składzie Pan Michał Lisiewicz, Pan Sławomir Talacha, Pani Elżbieta Porębska, Pani Marta Ziarko.

Wśród piosenek zaprezentowanych przed zalewską publicznością znalazły się utwory  wszystkim doskonale znane, takie jak „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Jeszcze się tam żagiel bieli”, czy też „Być kobietą” oraz piosenki z wydanego w 2016 roku albumu „Wszystko może się stać”.

Podczas występu Pani Alicja Majewska nie tylko śpiewała, ale także wspominała istotne wątki zawodowej kariery. Historie opowiedziane lekko i zabawnie przez artystkę oraz zespół wzbudzały uśmiech wśród publiczności.

Zapewne na długo wśród mieszkańców Zalewa wspominana jako anegdota będzie historia o tym jak Pani Alicja Majewska chcąc dyskretnie wejść na scenę utknęła na zapleczu M-GCK.

Koncert bardzo podobał się publiczności, która w uznaniu dla wykonawców wielokrotnie wyrażała swój aplauz oklaskami i prośbą o bisy.

Czytaj dalej...

Choinka w Międzychodzie

W niedzielę 28 stycznia 2018r. Sołtys Międzychodu wraz z Radą Sołecką zorganizowali dla najmłodszych mieszkańców sołectwa bal choinkowy.
Imprezę rozpoczęto wspólnymi tańcami i zabawami integracyjnymi. Następnie dzieci odwiedził Święty Mikołaj, który każdemu uczestnikowi zabawy wręczył słodki upominek.
Sponsorem paczek była firma „Dam- Rob” w Zalewie.
 

Czytaj dalej...

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka - Duba

 

 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka - Duba w obrębie istniejącego pasa drogowego”

 

mająca na celu przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nr 145009N na odcinku 0,894 km w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ułatwienie im dostępu do obiektów

 

użyteczności publicznej w miejscowości Huta Wielka”współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

 

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub

 

powiatowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywany wynik operacji: przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 145009N na odcinku 0,894 km.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania: 139.724,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej...

Inwestycje drogowe na obszarach wiejskich Gminy Zalewo w 2017r.

W 2017 roku na terenie Gminy Zalewo wykonano szereg prac związanych z poprawą jakości dróg gminnych na obszarach wiejskich. Prace obejmowały nie tylko doraźnie remonty i naprawy, ale również modernizację i budowę dróg.
Na realizację zadań z zakresu dróg wykorzystywano nie tyko środki własne Gminy, ale pozyskiwano również środki zewnętrzne.

Istotne inwestycje z zakresu drogownictwa zrealizowane na terenach wiejskich gminy Zalewo w 2017 roku w oparciu o środki zewnętrzne.

1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka – Duba w obrębie istniejącego pasa drogowego.

Na realizację inwestycji pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres operacji dotyczył odcinka drogi o długości 0,894 km. W ramach prac wykonano korektę przebiegu drogi, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz pobocza z tłucznia, odwodnienie i oznakowanie stałej organizacji ruchu.
Wartość zadania wyniosła 223.940,52 zł, w tym dofinansowanie 139.724,00 zł.

2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Półwieś w obrębie istniejącego pasa drogowego”.

Inwestycję wykonano dzięki pozyskaniu dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.
Prace związane z przebudową drogi obejmowały regulację parametrów geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, regulację i poprawę odwodnienia.
W ramach prac wykonano 1,533 km nowej nawierzchni.
Wartość zadania wyniosła 383.736,24 zł, w tym dotacja 90.000,00 zł.

3. Remont drogi gminnej Urowo- Murawki.

Na zadanie pozyskano środki w ramach rezerwy celowej budżetu Państwa.
Remont drogi gminnej polegał na regulacji parametrów geometrycznych drogi, doziarnieniu istniejącej nawierzchni drogi kruszywem naturalnym, regulacji i poprawy odwodnienia oraz oczyszczeniu, udrożnieniu i remoncie przepustów. W efekcie wyremontowano 4,755 km drogi wraz z przepustami.
Wartość zadania wyniosła 265.000 zł, w tym dofinansowanie 203.102,85 zł.

4. Remont drogi Sadławki – Zalewo.

Na zadanie pozyskano środki w ramach rezerwy celowej budżetu Państwa.
Remont drogi polegał na regulacji parametrów geometrycznych drogi, doziarnieniu istniejącej nawierzchni drogi kruszywem naturalnym, regulacji i poprawie odwodnienia oraz oczyszczeniu, udrożnieniu i remoncie przepustów. W sumie wyremontowano 4,038 km drogi wraz z przepustem.

Wartość zadania wyniosła 225.000 zł, w tym dofinansowanie 172.457,15 zł.


W roku 2018 roku w ramach środków zewnętrznych realizowane będą w granicach administracyjnych miejscowosci „Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy” oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki- Koziny” na które dofinansowanie pozyskano w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Czytaj dalej...

Profilaktyka grypy

W okresie zwiększonej zachorowalności na grypę, należy szczególnie pamiętać o zasadach dotyczących zarówno zdrowego stylu życia, jak też prostych czynnościach higienicznych, które mogą uchronić przed zachorowaniem.
Grypa jest ostrą chorobą wirusową, która przenosi się drogą kropelkową, bądź też przez kontakt bezpośredni z zakażoną osobą lub ze skażonymi powierzchniami.
Pamiętać należy, że wirusy grypy poza organizmem żywym mogą przetrwać kilka godzin (średnio 2-3 godziny). Charakterystyczny jest dla niej gwałtowny początek. W ciągu około 24-48 godzin od zakażenia pojawiają się pierwsze objawy: wysoka gorączka, nawet do 39.5°C, dreszcze, bóle mięśniowo-stawowe, ból głowy, kaszel, ogólne osłabienie, ból gardła i katar. U niektórych chorych, zwłaszcza u dzieci może wystąpić biegunka i bóle brzucha.

Zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia wpływające na potęgowanie i umacnianie zdrowia
1.Odpowiedni ubiór

Ubierać się odpowiednio do pogody, tak by organizm nie przegrzewał się i nie pocił podczas wysokich temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń np. w domu, w szkole i innych miejscach. Nie należy również pozwolić na to, by organizm został wyziębiony podczas niskich temperatur i niekorzystnej aury. Należy zadbać o odpowiedni ubiór, najlepiej składający z kilku warstw ubrań czyli na tzw. cebulkę, ze szczególnym zwróceniem uwagi na okrycie głowy, szyi, tułowia (okolic nerek), a także na ciepłe i nieprzemakalne obuwie.
2. Urozmaicona dieta bogata w składniki odżywcze, witaminy i minerały
W diecie wzmacniającej odporność nie powinno zabraknąć białka, szczególnie zawartego w chudym mięsie, drobiu, rybach, jajach i serach. Szczególną rolę odgrywają tu także witaminy: C, A, E zawarte przede wszystkim w świeżych owocach i warzywach oraz witamina D, która jest produkowana pod wpływem promieniowania słonecznego padającego na skórę oraz występuje w tłuszczach, dobrym źródłem są np. ryby morskie i jajka. Istotne są też składniki mineralne takie jak cynk, żelazo, magnez, selen. W diecie nie powinno zabraknąć błonnika. Zaleca się ok. 2 litry płynów na dzień, należy pić wodę, a także mleko i napoje mleczne, fermentowane (550g/dzień). Bardzo ważne jest, abyśmy spożywali przed wyjściem z domu śniadanie, II śniadanie w szkole i w pracy oraz ciepły posiłek na obiad w szkole lub po powrocie do domu. Kolacja powinna być lekkostrawna, spożywana minimum 2 godziny przed snem.
3. Aktywność fizyczna i zabawa
Zaleca się, aby codziennie, niezależnie od pogody, spędzać przynajmniej godzinę na powietrzu (zalecane są spacery). Należy zachęcać dzieci i młodzież do jak najczęstszej aktywności fizycznej. W okresie wzrostu i rozwoju młodych osób należy unikać zbyt forsownych, mocno obciążających sportów. Wskazane jest także od czasu do czasu zmieniać klimat i otoczenie.
4. Sen i odpoczynek
Nic tak nie regeneruje i nie wzmacnia sił organizmu, a co za tym idzie również odporności, jak właściwa ilość snu, w wywietrzonym wcześniej pomieszczeniu. Optymalna dawka nocnego odpoczynku w przypadku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym jest większa niż u dorosłego i wynosi 9-11 godzin na dobę.

5. Higiena
Należy utrzymywać higienę osobistą i otoczenia. Zmieniać regularnie bieliznę osobistą oraz pościel. Ważne jest również systematyczne wietrzenie pomieszczeń. Ponadto należy mieć przy sobie zawsze jednorazowe chusteczki higieniczne i systematycznie, w miarę potrzeby, oczyszczać nos z wydzieliny (najpierw z jednej dziurki nosa, potem z drugiej).

Podstawowe zalecenia:
- myć ręce przez 20-30 sekund mydłem pod bieżącą, ciepłą wodą, także między palcami, wielokrotnie w ciągu dnia;
- unikać dotykania błon śluzowych ust, oczu i nosa;
- zachować odległość (1-2 metry) od innych osób podczas kichania i kasłania; zasłaniać nos jednorazową chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania, wyrzucać ją do kosza po jednokrotnym użyciu;
- umyć ręce pod bieżącą wodą po kasłaniu lub kichaniu;
- unikać kontaktu z osobami, które kichają i kaszlą;
- w okresie zwiększonych zachorowań na grypę unikać przebywania w miejscach skupisk ludzi (typu: kino, dyskoteka, centrum handlowe, hala sportowa itp.)
- spędzać wolny czas na świeżym powietrzu;
- wietrzyć mieszkania i inne pomieszczenia przeznaczone dla ludzi;
- w przypadku wystąpienia objawów grypy, udać się niezwłocznie do lekarza, o sposobie i czasie leczenia pacjenta zadecyduje lekarz

 

Poradnik zachowań podczas silnych mrozów i intensywnych opadów śniegu
Po pierwsze – prawidłowy ubiór.

Najbardziej na uraz termiczny narażone są odsłonięte części ciała: twarz, uszy, dłonie i stopy.
Ubieraj się ciepło, w kilka warstw odzieży tak, by łatwo było zdjąć sweter, gdy się spocisz w trakcie np. wysiłku. Załóż nieprzewiewną kurtkę z kapturem, czapkę, szalik, rękawiczki. Załóż nieprzemakalne buty. Pamiętaj, że ciasne buty pogarszają ukrwienie stóp.
Po drugie: zwróć uwagę na dziecko
Niska masa ciała sprzyja szybkiej utracie ciepła. Dziecko powinno być ubrane wielowarstwowo, na cebulkę. Pilnuj, by nosiło zimą czapkę (przez głowę tracimy 30 proc. ciepła!). Pilnuj zmiany skarpet i koszulek po lekcjach WF na suche. Nie pozwól dziecku wyjść zimą bez ciepłego śniadania. Zabieraj na spacer dodatkowe rękawiczki na zmianę dla najmłodszych. Uczulaj dziecko na właściwe oddychanie (przez nos a nie usta). Temperatura poniżej -15 stopni Celsjusza jest przeciwwskazaniem do spaceru z małym dzieckiem.
Po trzecie: unikaj alkoholu i papierosów
Przed wyjściem na zewnątrz i w czasie pobytu na świeżym powietrzu nie należy pić alkoholu, gdyż silnie rozszerza naczynia, co sprzyja utracie ciepła bez uczucia mrozu. Palenie papierosów przyspiesza utratę ciepła przez skurcz naczyń krwionośnych. Większość przypadków zamarznięć związanych jest ze spożywaniem alkoholu.
Po czwarte unikaj sytuacji sprzyjających odmrożeniom,

np. braku ruchu np. na przystanku, forsownych wypraw w trudno dostępne miejsca; Nie należy wybierać się na zimowe wycieczki samemu. W grupie jest bezpieczniej. Gdy czujemy się zmęczeni, głodni, coś nam zacznie dolegać nie wychodźmy na zewnątrz.

Po piąte właściwie przygotuj się do wyjścia z domu.

Nie wychodź na mróz głodny. Przed wyjściem zjedz kaloryczny posiłek. Możesz zabrać ze sobą termos z gorącą herbatą.Zabezpiecz skórę twarzy i rąk przed mrozem (tłustym kremem, nie należy używać nawilżającego!)

Po szóste w przypadku odmrożenia udziel właściwej pomocy.

Powierzchowne zmiany w odmrożeniach pierwszego stopnia objawiają się zblednięciem i ograniczeniem ruchów, bez zaburzeń czucia. Właściwa pomoc przy odmrożeniu polega na stopniowym przywróceniu prawidłowej temperatury wychłodzonym tkankom: otuleniu  poszkodowanego kocem, podanie do picia słodkiej, gorącej herbaty. Dopuszczalne jest podanie niewielkiej ilości alkoholu. Można zanurzyć odmrożone miejsce w letniej wodzie. Ogrzewać należy stopniowo i powoli.
Nie wolno nacierać odmrożonych części ciała śniegiem ani alkoholem!

Po siódme w przypadku dużych odmrożeń (krwiste pęcherze oraz nasilony obrzęk) należy jak najszybciej udać się do lekarza.

ZAWSZE, w trakcie silnych mrozów, jeśli zauważysz kogoś, kto wygląda na osłabionego zainteresuj się tą osobą, sam udzielając jej pomocy lub poinformuj odpowiednie służby o zaistniałej sytuacji, dzwoniąc pod numer 112.

Główny Inspektor Sanitarny
 

Czytaj dalej...

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw – aktualne nabory wniosków.

Na spotkanie zapraszamy osoby chcące rozwinąć swoją firmę, przedsiębiorców chcących skorzystać z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Termin i miejsce: 22 lutego 2018r. w godzinach 10:00 – 12:40.

Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.

Warunki uczestnictwa:
1) przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 19 lutego 2018r. do godz. 14:00,
2) potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Zgłoś nieobecność
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Program spotkania
Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Pierwsza część spotkania będzie dotyczyła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 1.2.1; 1.2.2; 1.3.2; 1.5.1. Natomiast w drugiej części spotkania zostanie przedstawiona oferta Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP).

Więcej informacji:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: tel. (55) 620-09-13/14/16 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS