plnlenfrdeitrues

lipiec 2017 - ZALEWO

Zaproszenie na XLV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 lipca 2017r. (piątek) XLV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10:00.
Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017 – 2033,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 r.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

Czytaj dalej...

Regaty na jeziorze Narie

W dniach 15 – 16 lipca 2017 roku na jeziorze Narie odbyły się Regaty Marszal Cup zaliczane do eliminacji Pucharu Polski Jachtów Kabinowych.
W zawodach ogółem wzięło udział 40 załóg w czterech klasach: T - 1, T - 2, T - 3, i OPEN.
W klasie T- 2 nie zabrakło załogi reprezentującej Gminę Zalewo.
Team Zalewo w regatach na jeziorze Narie zajął 3 miejsce.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych eliminacjach PPJK.
 

Czytaj dalej...

Rycerskie lato w Zalewie

17 lipca 2017r. odbyło się „Rycerskie lato w Zalewie”, stanowiące element „Marszu na Malbork”, imprezy upamiętniającej triumfalny marsz Władysława Jagiełły i wojsk sprzymierzonych po wygranej bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku.
Trasa marszu zorganizowanego przez Bractwo Rycerskie XXVI Chorągwi Zamku Bratjan i Nowego Miasta wiodła m.in. przez Zalewo, w którym postój i obóz rozbił orszak samego króla.
Impreza rozpoczęła się przemarszem przez Zalewo i kontynuowano ją nad brzegiem jeziora Ewingi, gdzie odbyły się pokazy tańców średniowiecznych i zabaw plebejskich, do udziału w których zaproszono mieszkańców i turystów.
Dzieci z ochotą uczestniczyły w rozgrywkach rzutu podkową do celu czy konkurencjach siłowych polegających na utrzymaniu miecza, topora. Nie brakowało też chętnych by przymierzyć elementy zbroi rycerskiej.
Dorosłych zachwycała jazda konna i sprawność fizyczna jeźdźców zademonstrowana w elementach turnieju rycerskiego.
Wszyscy z ciekawością próbowali podpłomyków pieczonych na blasze nad ogniskiem.
Dla wzmocnienia sił serwowano również grochówkę przygotowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotka” z Jerzwałdu.
Po zmroku odbył się pokaz tańca z ogniem.
Można stwierdzić, że „Marsz na Malbork” jest elementem łączącym dwa duże wydarzenia kulturalne - inscenizację bitwy pod Grunwaldem i oblężenie Malborka.
Organizatorami imprezy w Zalewie byli Fundacja im. Działyńskich oraz Urząd Miejski w Zalewie oraz Miejsko- Gminne Centrum Kultury w Zalewie.

 

 

Czytaj dalej...

„Zielone Wakacje” - turnus I

14 lipca 2017 roku zakończył się I turnus „Zielonych Wakacji”, który trwał od 3 lipca. Wzięło w nim udział 22 dzieci w wieku od 9 do 11 lat. Zajęcia odbywały się w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Zalewie oraz na terenie ekomariny w Zalewie.
Przez dwa tygodnie dzieciom zapewniono szereg różnego rodzaju atrakcji. Były to m.in. zajęcia animacyjne, muzyczne i plastyczne, które nie tylko rozwijały zdolności dzieci, ale także wpływały na ich integrację.
Uczestnicy zajęć spotykali się z ratownikami WOPR, policjantem, którzy udzielili wielu wskazówek dotyczących bezpieczeństwa nad wodą, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nie tylko.
Podczas dwutygodniowego turnusu odbyły się dwie wycieczki. Jedna do Torunia do Muzeum Piernika i Zamku Krzyżackiego, druga do Olsztyna do Parku Trampolin i Multikina na bajkę "Gru, Dru i Minionki".
Dzieci gościły również w Bajdach u Radnej Rady Miejskiej w Zalewie Pani Haliny Krajnik. Turnus zakończył się tzw. "nocowanką" w M-GCK z ogniskiem i pokazem tańca breakdance.
Organizatorami „Zielonych Wakacji” był Urząd Miejski w Zalewie, Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Zalewie, Placówka Wsparcia Dziennego „Słoneczko” w Zalewie.
 

Czytaj dalej...

VII Rodzinny Rajd Rowerowy

W dniu 18 czerwca 2017r. odbył się VII Rodzinny Rajd Rowerowy zorganizowany przez Zalewskie Stowarzyszenie ALFA przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zalewie.
Tegoroczna, niezwykle malownicza trasa, obejmowała miejscowości: Zalewo, Półwieś, Witoszewo, Bądze, Mortęgi, Przezmark, Gajdy i wynosiła 32 km.
Uczestnikami Rajdu były dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Najmłodszy uczestnik miał 3 lata, a najstarszy 65 lat. Organizatorów cieszy fakt, że corocznie jest wysoka liczba uczestników, w tym roku było 105 osób.
Organizatorzy Rajdu składają serdeczne podziękowania Sołtys Sołectwa Gajdy Pani Beacie Tunkiewicz oraz całemu sołectwu za ugoszczenie rowerzystów przy słodkich wypiekach i ognisku.
 

Czytaj dalej...

Złote Gody

W dniu 30 czerwca 2017r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zalewie odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. W tak szczególnym dniu w Urzędzie stawili się Szanowni Jubilaci: Julia i Stefan Ciechanowscy, Renata i Jerzy Gąsiorowscy oraz Maria i Teofil Horba, którzy obchodzili 50-lecie pożycia małżeńskiego (Złote Gody). Przybyłych Gości odznaczono Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia Medalami oraz wręczenia pamiątkowych dokumentów dokonał Pan Marek Żyliński Burmistrz Zalewa. Pani Anna Skonieczna – Kierownik USC w Zalewie, wręczyła Jubilatom kwiaty.
Szanownym Jubilatom życzymy zdrowia oraz wielu radosnych dni spędzonych w kręgu swoich bliskich.
 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS