plnlenfrdeitrues

listopad 2017 - ZALEWO

Ogłoszenie wyniku konsultacji programu współpracy na rok 2018

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o Uchwałę Nr LX/ 457/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czytaj dalej...

Dzień Seniora w Borecznie

W sobotnie popołudnie 4 listopada 2017 roku w świetlicy w Borecznie odbyło się spotkanie, podczas którego uroczyście obchodzono „Dzień Seniora”. Organizatorami uroczystości była Sołtys Sołectwa Boreczno Anna Radecka i Rada Solecka.
Przybyłych na spotkanie przywitał proboszcz ksiądz Radosław Hetnerowski, który życzył wszystkim witalności i zdrowia oraz Dyrektor M-GCK w Zalewie Pani Fryderyka Małachowska, która na ręce każdego Seniora złożyła symboliczny kwiatek i gorące życzenia.
Licznie obecni na spotkaniu najstarsi mieszkańcy sołectwa spędzili miłe chwile śpiewając, żartując i bawiąc się razem z pracownikami M-GCK w Zalewie. Wiele atrakcji zapewniła także Rada Sołecka. Był tort i upominki dla każdego.
 

Czytaj dalej...

Animacja - Animacyjnie

Międzynarodowy Dzień Animacji to święto obchodzone na cześć pierwszego publicznego pokazu animacji Theatre Optique Emile Reynaud'a w Grevin Museum w Paryżu.
W roku 2017 Światowy Dzień Animacji przypadał na 28 października, ale w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Zalewie uroczystości związane z obchodami tego święta zorganizowano 27 października. W organizację przedsięwzięcia włączyła się również Placówka Wsparcia Dziennego – „Słoneczko” ze swoimi podopiecznymi.
Nie było standardowego pokazu filmów animowanych, ale za to było animacyjnie, kolorowo, bajkowo i tanecznie. W taki właśnie sposób dzieci oraz opiekunowie włączyli się w akcję, która w Polsce obchodzona jest dopiero od trzech lat.
 

Czytaj dalej...

Konsultacje programu współpracy na rok 2018

Burmistrz Zalewa przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS