plnlenfrdeitrues
Wiadomości

Wiadomości (436)

Święto Kobiet ze „Słowiańską Duszą”

W czwartek 8 marca 2018r. w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Zalewie z okazji „Dnia Kobiet” odbył się koncert międzynarodowego zespołu "Słowiańska Dusza”. Jego członkowie pochodzą z Ukrainy, Polski i Białorusi. W skład zespołu wchodzą Marianna Myslitska (skrzypce), Igor Dubicki (gitara – wokal), Lech Muchowiecki (akordeon), Ada Majdzińska (wokal), Basia Skarżyńska (wokal) oraz Łukasz Świerkosz (perkusja).
Zespół swoją grą i śpiewem oczarował zalewską publiczność.
W tym dniu życzenia dla wszystkich Pań złożył Burmistrz Zalewa Marek Żyliński wręczając bukiet róż na ręce Dyrektor M-GCK Fryderyki Małachowskiej.

Na scenie swoje umiejętności wokalne zaprezentowała również zalewska młodzież - Martyna Sostek, Aleksandra Młyńska, Martyna Szlachtowicz, Julka Budryk - oraz zalewskie Jezioranki. Przy okazji podsumowano XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 

1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Czytaj dalej...

Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach

W piątek 9 marca 2018r. w Ostródzie uroczyście obchodzono Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach.
Na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina odpowiedziało około 1000 osób, w tym Sołtysi z terenu Gminy Zalewo oraz Burmistrz Zalewa Marek Żyliński.
W spotkaniu uczestniczyli również Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński, Poseł na Sejm RP Urszula Pasławska, Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz, Rektor Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego prof. Ryszard Górecki.
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i rozmów o działaniach przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a także dyskusji, którą zainicjował wykład profesora Stanisława Achremczyka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. "Wieś w kształtowaniu tożsamości narodowej i regionalnej".
Miłym akcentem podczas uroczystości był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”.

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Działania Gminy Zalewo w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

W roku 2016 zakończono realizację modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) w Dobrzykach. Inwestycja, której wartość przekroczyła 1,4 mln złotych pozwoliła na rozbudowę infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Zalewo, polegającej na zaopatrzeniu w wodę miejscowości Jerzwałd, Likszany i Rucewo.
W tym samym roku udało się zakończyć I etap inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Jerzwałd, Likszany, Rucewo. Na realizację inwestycji Gmina Zalewo pozyskała dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 936.815 złotych. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.263.809,93 złote. Obecnie ku końcowi zmierza II etap tego zadania polegający na zasileniu Rucewa i wykonaniu przyłączy wodociągowych w Jerzwałdzie. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie. Wartość zadania to niespełna 1.000.000 złotych. Należy podkreślić, że na tym obszarze nigdy nie było zaopatrzenia w wodę mieszkańców z sieci wodociągowej.
Niezwykle ważną inwestycją zrealizowaną w 2017r. na terenie Gminy Zalewo była budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieprz i Gubławki. W ramach zadania wybudowano 2355 mb. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 4765 mb. sieci tłocznej. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki współpracy Gminy Zalewo z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Na mocy zawartego porozumienia KOWR zrealizował zadanie jako własne. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3.121.371 złotych, plus koszty dokumentacji projektowej i wartość nieruchomości gruntowych przygotowanych do nieodpłatnego przekazania na mienie komunalne. Należy podkreślić, że na tym obszarze nigdy nie było odbioru ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
Powyższe przedsięwzięcie ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska - linii brzegowej jeziora Jeziorak. Ogromną korzyścią dla mieszkańców w/w miejscowości są opłaty za m3 zrzucanych ścieków, wielokrotnie niższe od opłat za wypompowywanie ścieków z szamb.
Powyższe zadania nie wyczerpują potrzeb i zamierzeń Gminy Zalewo w zakresie gospodarki wodno- kanalizacyjnej. W planach jest budowa sieci wodociągowej Wieprz – Gubławki wraz z rozbudową SUW w Borecznie, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbity, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zalewie oraz wymiana sieci i przyłączy wodociągowych przy ul. Żeromskiego w Zalewie.
Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne z zakresu wodociągów i kanalizacji planuje się realizować poprzez środki własne oraz zewnętrzne.

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Konkurs - Nagroda za wspieranie postaw proekologicznych

Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego ogłasza V edycję konkursu o Nagrodę im. Prof. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.
W konkursie mogą wziąć udział osoby lub zespoły osób, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego, jak również osoby fizyczne.

 

Nabór wniosków do V edycji konkursu trwa do 31 marca 2018r.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).


Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod adresem:
http://www.warmia.mazury.pl/srodowisko/nagroda-im-prof-j-wengris

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS