plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: maj 2018 - ZALEWO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZALEWIE ZGODNIE Z RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zalewie.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Urząd Miejski w Zalewie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo bądź z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną poprzez: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo

 

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zalewa, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewie.

 

II. Wskazanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Monika Taciak email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres do korespondencji: Urząd Miejski w Zalewie,  ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo

 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  3. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  z przepisów prawa.

 

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Zalewie, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. prawo do przenoszenia danych.

 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Czytaj dalej...

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Iławie

W dniu 23 maja br. odbyła się uroczystość Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, która rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele. Uroczysta Akademia na placu przed Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, połączona była z wręczaniem medali, nagród i awansów.
W uroczystości wzięli udział poczet sztandarowy z OSP w Zalewie i inni Druhowie Gminy Zalewo oraz Burmistrz Zalewa Marek Żyliński.

 

Zdjęcia: www.infoilawa.pl
 

Czytaj dalej...

Turniej Tenisa Ziemnego na Orliku

W niedzielę 20 maja 2018r. na boisku ,,Orlik" w Zalewie odbył się Turniej Tenisa Ziemnego.
Ideą organizowanego turnieju była integracja poprzez sport oraz popularyzacja tenisa ziemnego wśród lokalnej społeczności.
W zawodach wzięło udział siedmiu zawodników, jeden gość z Bynowa ( gm. Miłomłyn) oraz sześciu tenisistów z Zalewa. Turniej rozegrano systemem grupowym do jednego wygranego seta (do 6 gemów). Po blisko 9 godzinach walki wyłoniono zwycięzców.
Pierwsza trójka za osiągnięty wynik otrzymała puchary i dyplomy. Pozostali zawodnicy otrzymali dyplomy za udział w turnieju.
Wyniki końcowe Turnieju Tenisa Ziemnego Majówka Orlik 2018:

1. Bartłomiej Klonowski z Bynowa,
2. Daniel Makowski z Zalewa,
3. Dawid Jankowski z Zalewa,
4. Przemysław Michlewicz z Zalewa,
5 - 7. Paweł Michlewicz z Zalewa,  Michał Michlewicz z Zalewa oraz Mateusz Nowikiewicz z Zalewa.

 

Czytaj dalej...

„Reflektanki” w Zalewie

W piątek 18 maja 2018 r. w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Zalewie gościła grupa uzdolnionych aktorów- amatorów ze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "MOZAIKA" z Miłomłyna.
Zaproszeni artyści wystąpili na scenie Centrum w humorystycznym spektaklu pt. "Reflektantki". Przedstawienie przyjęte zostało z entuzjazmem przez wszystkich przybyłych. Niesamowita gra aktorska, wspaniałe stroje, rekwizyty i ciekawa dekoracja przykuły uwagę widzów.
Po spektaklu odbyło się spotkanie z członkami Stowarzyszenia. Możliwe, że również w Zalewie znajdą się chętni do utworzenia koła teatralnego dla dorosłych i niebawem będzie można oglądać spektakle z zalewskimi aktorami.

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS