plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: maj 2018 - ZALEWO

Zakończenie zadania „Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie”

W dniu 11 maja 2018 r. zakończono budowę ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zalewie.
W ramach zdania wykonano alejki z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,5 m
i grubości 8 cm. o łącznej długości 305 m2. wraz z przygotowaniem podłoża i montażem obrzeży betonowych.

Wartość inwestycji wyniosła 52.890,00 zł. Wykonane przedsięwzięcie jest kontynuacją budowy alejek na cmentarzu komunalnym w Zalewie.
 

Czytaj dalej...

Drużyna PSPal Jaśkowo trenowała w Trójmieście

W sobotę 12 maja 2018r. drużyna palancistów z Jaśkowa wzięła udział w treningu, który odbył się w miejscu bardzo przyjaznym dla czynnego wypoczynku- gdańskim Parku im. Ronalda Regana.
Zorganizowane przez Trójmiejski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Palantowego towarzyskie spotkanie, miało formę sparingu przed Międzynarodowym Turniejem Piłki Palantowej w Cyprzanowie (powiat raciborski).
Wspólny pięciogodzinny trening poprowadził Prezes PSPal Warszawa Pan Łukasz Szymborski.

 

Czytaj dalej...

Spotkanie informacyjne w Zalewie

W piątek 11 maja 2018r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zalewie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023.
Spotkanie dotyczyło możliwości składania wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej, rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej oraz wzmocnienia kapitału społecznego.
Uczestników spotkania przywitał Burmistrz Zalewa Marek Żyliński, a szkolenie poprowadzili pracownicy Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu Pani Grażyna Wasilewska oraz Pan Krzysztof Oksiędzki.

 

Czytaj dalej...

Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Murawki, Duba, Jaśkowo

Z początkiem maja rozpoczęto prace związane z budową infrastruktury turystycznej w miejscowościach Murawki, Duba, Jaśkowo. Wykonawcą jest Firma „SADOWSKI” BUDOWA DOMÓW sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Jarosława Sadowskiego z Gardzienia.
Zadanie obejmuje budowę infrastruktury turystycznej m.in.: budowę podestu drewnianego, wykonanie drewnianej palisady, budowę pomostu rekreacyjnego, doposażenie kąpieliska w kosze na śmieci, ławki, palenisko kamienne, wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy z polbruku pod toaletę przenośną, montaż przepustu, oczyszczenie terenu i nawiezienie piasku plażowego.

Całkowity koszt inwestycji to 91.957,98 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 67.027,00 zł (z PROW na lata 2014-2020 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”).

Planowany termin zakończenia prac przewiduje się do końca czerwca 2018r.

 

Czytaj dalej...

Ponad MILION złotych na zagospodarowanie osiedla mieszkaniowego przy ul. Żeromskiego i ul. Ogrodowej w Zalewie.


Na mocy decyzji Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Olsztynie Burmistrz Zalewa Pan Marek Żyliński podpisał z Dyrektorem Oddziału Terenowego KOWR Panem Grzegorzem Kierozalskim umowę na bezzwrotną pomoc finansową, zawartą z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na zadanie „Zagospodarowanie terenu osiedlowego, pomiędzy ulicami Żeromskiego i Ogrodową w Zalewie”. Bezzwrotna pomoc finansowa dotyczy wydatków inwestycyjnych do kwoty 1.269.726,04 zł, o którą Gmina Zalewo wnioskowała w roku ubiegłym. Zadanie inwestycyjne obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego pod kątem bezpieczeństwa ruchu jezdnego i pieszego, aktywności fizycznej, wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Zakres inwestycji to przede wszystkim budowa dróg wewnętrznych i chodników, wytyczenie i budowa miejsc parkingowych, budowa wiat zbiórki odpadów komunalnych, budowa ogrodzenia, budowa kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenów zielonych oraz organizacja ruchu jezdnego na osiedlu. Wcześniej zostanie wymieniona stara sieć wodociągowa. W maju bieżącego roku Burmistrz Zalewa Marek Żyliński planuje spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami budynków objętych inwestycją oraz z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Narie” celem ustalenia dodatkowych przedsięwzięć inwestycyjnych na przedmiotowym obszarze i na terenach przyległych.
Zakończenie całości zadania inwestycyjnego przewiduje się do 30 września 2018 roku.

 

Czytaj dalej...

3 Maja w rytmie polskiej piosenki

W ramach obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczystości w Zalewie rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny odprawioną przez księdza proboszcza Stanisława Gajewskiego w kościele pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty. We Mszy Świętej udział wzięły poczty sztandarowe Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Zespołu Szkół w Zalewie oraz Szkoły Podstawowej w Bartach, a kwiaty pod tablicą pamiątkową złożyli Przewodnicząca Rady Miejskiej Iwona Parzyszek, Sekretarz Gminy Zalewo Krystyna Milczarek oraz młodzież szkolna.
Cześć artystyczna obchodów Święta 3 Maja odbyła się w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury. Już po raz XVIII w sali widowiskowej Centrum odbył się gminny konkurs „Lubię śpiewać polskie piosenki”. W tym roku związany tematycznie z jubileuszem setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską 11 listopada 1918. Na scenie zaprezentowała się młodzież i dzieci z gminy Zalewo.
W kategorii klasy I - III szkół podstawowych konkurs wygrała Lena Kocak, tuż po niej uplasował się Hubert Kujawa, a trzecie miejsce przyznano Julii Wiośnie.
W kategorii klas IV-VII szkół podstawowych pierwsze miejsce zdobyła Julia Sprawka, drugie Aleksandra Kupczyńska, a trzecie przypadło Martynie Sostek.
W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zdobył Dawid Hatowski, drugie miejsce zajęła Kaja Makar natomiast trzecie Aleksandra Żmijewska.
Jury w składzie Pan Janusz Gawliński (przewodniczący), Pan Rafał Gadomski oraz Pan Bartłomiej Kołpuć wyróżniło również występujące zespoły: „Stokrotki”, „Motylki”, „Czwartoklasistki”, zespół w składzie Igor Domański, Zuzanna Machnik, Czarek Puszczak, zespół w składzie Patrycja Szczur, Aleksandra Kupczyńska, Wiktoria Śledzik oraz duet Angelika Walewander, Anita Kochańska.
Wszystkim uczestnikom konkursu organizator wręczył pamiątkowe dyplomy oraz upominki, a zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.
Podczas spotkania w M-GCK dokonano rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Wiosna nie jest tylko zielona”.
W kategorii szkoła podstawowa pierwsze miejsce zajął Wojciech Kiedos, drugie miejsce Laura Płatek, trzecie Mateusz Koprowicz. W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zajęła Magdalena Głozak, drugie Dominika Gałęza, trzecie Kaja Makar.
Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy obchodów 3 Maja udali się na plac przed M-GCK gdzie zorganizowano rodzinne ognisko integracyjne.

 

Czytaj dalej...

Turniej Piłki Nożnej na Orliku

We wtorek 1 maja 2018r. na boisku ,,Orlik " w Zalewie odbył się turniej piłki nożnej skierowany do dzieci w wieku 8-12 lat.

W turnieju brały udział cztery drużyny: Zalewski Manchester, NSP Wielki Dwór, FC Maciols oraz FC Zalewo.

Łącznie w zawodach wzięło udział 26 młodych adeptów piłki nożnej z terenu gmin: Zalewo, Małdyty oraz Morąg. 

Turniej przeprowadzony został systemem ,,każdy z każdym". Łącznie rozegrane zostało sześć meczów, w których padło 39 bramek.

Końcowa klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

I miejsce- NSP Wielki Dwór w składzie: Tobiasz Abrusiewicz (kapitan), Adam Adamczuk, Franciszek Zabłocki, Michał Adamczuk, Dawid Cieślak, Kacper Kazimierczak oraz Mikołaj Makar.

II miejsce- Zalewski Mancheser w składzie: Adrian Szuba (kapitan), Jakub Małetka, Michał Bielecki, Oskar Ciepłuch, Dawid Ciepłuch oraz Michał Oporski.

III miejsce- FC Maciols w składzie: Maciej Żołądkiewicz (kapitan), Aleksandra Błażewicz, Piotr Burzyński, Oliwier Laskowski, Adam Jakubiec, Fabian Feliś, Oskar Winnicki oraz Krzysztof Jurysta.

IV miejsce- FC Zalewo w składzie: Patryk Kukulski (kapitan), Mateusz Całka, Kordian Agejczyk, Oskar Szmygiel, Jakub Rosiński oraz Maksymilian Szmygiel.

Czytaj dalej...

Gminny Konkurs Recytatorski ,,Spotkania z poezją”

W piątek 27 kwietnia 2018r. Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Zalewie zorganizowało XXXVI Gminny Konkurs Recytatorski „Spotkania z poezją”.
W wydarzeniu wzięło udział 21 uczniów (laureatów eliminacji szkolnych) reprezentujących Zespół Szkół w Borecznie, Dobrzykach oraz Zalewie, a także Szkołę Podstawową w Bartach.
Występom uczestników przysłuchiwała się komisja w składzie: Fryderyka Małachowska - Dyrektor M-GCK w Zalewie, Irena Kupczyńska – wieloletnia bibliotekarka M-GBP w Zalewie oraz Hanna Bobek – mgr filologii polskiej.
Jury zgodnie wyłoniło finalistów.

W kategorii uczniów klas I - III zwyciężyła Antonina Tarnowska z ZS w Borecznie, w kategorii uczniów klas IV - VI zwyciężył Cezary Puszczak z ZS w Dobrzykach, a w kategorii uczniów klas VII - Gimnazjum - Aleksandra Młyńska z ZS w Zalewie.
Wszyscy uczniowie zaprezentowali wysoki poziom i niesamowite zdolności recytatorskie, a także otrzymali upominek w postaci pięknej książki. Nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć.
Laureaci będą reprezentować Gminę Zalewo podczas eliminacji rejonowych, które odbędą się 18 maja 2018 r. w Iławskim Centrum Kultury w Iławie. Zwycięzcom życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu.
Podziękowania złożono na ręce wszystkich, którzy pracowali, by debiut recytatorski stał się jednocześnie udaną próbą interpretacji wybranych utworów.
 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS