plnlenfrdeitrues
Wydrukuj tę stronę

Działania Gminy Zalewo w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej Wyróżniony

Działania Gminy Zalewo w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

W roku 2016 zakończono realizację modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) w Dobrzykach. Inwestycja, której wartość przekroczyła 1,4 mln złotych pozwoliła na rozbudowę infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Zalewo, polegającej na zaopatrzeniu w wodę miejscowości Jerzwałd, Likszany i Rucewo.
W tym samym roku udało się zakończyć I etap inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Jerzwałd, Likszany, Rucewo. Na realizację inwestycji Gmina Zalewo pozyskała dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 936.815 złotych. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.263.809,93 złote. Obecnie ku końcowi zmierza II etap tego zadania polegający na zasileniu Rucewa i wykonaniu przyłączy wodociągowych w Jerzwałdzie. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie. Wartość zadania to niespełna 1.000.000 złotych. Należy podkreślić, że na tym obszarze nigdy nie było zaopatrzenia w wodę mieszkańców z sieci wodociągowej.
Niezwykle ważną inwestycją zrealizowaną w 2017r. na terenie Gminy Zalewo była budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieprz i Gubławki. W ramach zadania wybudowano 2355 mb. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 4765 mb. sieci tłocznej. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki współpracy Gminy Zalewo z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Na mocy zawartego porozumienia KOWR zrealizował zadanie jako własne. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3.121.371 złotych, plus koszty dokumentacji projektowej i wartość nieruchomości gruntowych przygotowanych do nieodpłatnego przekazania na mienie komunalne. Należy podkreślić, że na tym obszarze nigdy nie było odbioru ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
Powyższe przedsięwzięcie ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska - linii brzegowej jeziora Jeziorak. Ogromną korzyścią dla mieszkańców w/w miejscowości są opłaty za m3 zrzucanych ścieków, wielokrotnie niższe od opłat za wypompowywanie ścieków z szamb.
Powyższe zadania nie wyczerpują potrzeb i zamierzeń Gminy Zalewo w zakresie gospodarki wodno- kanalizacyjnej. W planach jest budowa sieci wodociągowej Wieprz – Gubławki wraz z rozbudową SUW w Borecznie, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbity, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zalewie oraz wymiana sieci i przyłączy wodociągowych przy ul. Żeromskiego w Zalewie.
Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne z zakresu wodociągów i kanalizacji planuje się realizować poprzez środki własne oraz zewnętrzne.

 

Ostatnio zmienianypiątek, 23 luty 2018 08:00
1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Działania Gminy Zalewo w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej - ZALEWO
Logo
Wydrukuj tę stronę

Działania Gminy Zalewo w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej Wyróżniony

Działania Gminy Zalewo w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

W roku 2016 zakończono realizację modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) w Dobrzykach. Inwestycja, której wartość przekroczyła 1,4 mln złotych pozwoliła na rozbudowę infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Zalewo, polegającej na zaopatrzeniu w wodę miejscowości Jerzwałd, Likszany i Rucewo.
W tym samym roku udało się zakończyć I etap inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Jerzwałd, Likszany, Rucewo. Na realizację inwestycji Gmina Zalewo pozyskała dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 936.815 złotych. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.263.809,93 złote. Obecnie ku końcowi zmierza II etap tego zadania polegający na zasileniu Rucewa i wykonaniu przyłączy wodociągowych w Jerzwałdzie. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie. Wartość zadania to niespełna 1.000.000 złotych. Należy podkreślić, że na tym obszarze nigdy nie było zaopatrzenia w wodę mieszkańców z sieci wodociągowej.
Niezwykle ważną inwestycją zrealizowaną w 2017r. na terenie Gminy Zalewo była budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieprz i Gubławki. W ramach zadania wybudowano 2355 mb. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 4765 mb. sieci tłocznej. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki współpracy Gminy Zalewo z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Na mocy zawartego porozumienia KOWR zrealizował zadanie jako własne. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3.121.371 złotych, plus koszty dokumentacji projektowej i wartość nieruchomości gruntowych przygotowanych do nieodpłatnego przekazania na mienie komunalne. Należy podkreślić, że na tym obszarze nigdy nie było odbioru ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
Powyższe przedsięwzięcie ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska - linii brzegowej jeziora Jeziorak. Ogromną korzyścią dla mieszkańców w/w miejscowości są opłaty za m3 zrzucanych ścieków, wielokrotnie niższe od opłat za wypompowywanie ścieków z szamb.
Powyższe zadania nie wyczerpują potrzeb i zamierzeń Gminy Zalewo w zakresie gospodarki wodno- kanalizacyjnej. W planach jest budowa sieci wodociągowej Wieprz – Gubławki wraz z rozbudową SUW w Borecznie, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbity, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zalewie oraz wymiana sieci i przyłączy wodociągowych przy ul. Żeromskiego w Zalewie.
Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne z zakresu wodociągów i kanalizacji planuje się realizować poprzez środki własne oraz zewnętrzne.

 

Ostatnio zmienianypiątek, 23 luty 2018 08:00
1
0
0
s2smodern
powered by social2s

Galeria

Design © Roni.pl Zalewo. All rights reserved.