plnlenfrdeitrues

październik 2021 - ZALEWO

Jubileusz "Złote Gody"

W dniu 22 października 2021r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zalewie odbyła się uroczystość
z okazji Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. W tak szczególnym dniu w Urzędzie stawili się Szanowni Jubilaci: Alina i Jan Anuszkiewicz, Zenobia i Stefan Dziapka, Lucyna i Jan Kiłyk, Elżbieta i Henryk Makowscy, Teresa i Leszek Tarakowscy oraz Maria i Jan Walscy, którzy obchodzili 50-lecie pożycia małżeńskiego (Złote Gody). Przybyłych Gości odznaczono Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Odznaczenia Medalami oraz wręczenia pamiątkowych dokumentów dokonał  Marek Żyliński Burmistrz Zalewa z udziałem Anny Skoniecznej Kierownika USC w Zalewie.

Szanownym Jubilatom życzymy zdrowia oraz wielu radosnych dni spędzonych w kręgu swoich bliskich.

Czytaj dalej...

WYDŁUŻENIE NABORU - Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR

W związku z dużym zainteresowaniem programem Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR informujemy, że nabór w ramach konkursu został przedłużony do

 

29 października 2021 roku. do godz. 14:00.


Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w projekcie jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wnioskiem (druki do pobrania na stronie internetowej Gminy Zalewo www.zalewo.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Zalewie, pok. Nr 15).

 

Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Zalewo do uczestnictwa w programie.
 

Czytaj dalej...

Nabór do konkursu na granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W związku z ogłoszeniem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, Burmistrz Zalewa zaprasza uprawnione rodziny – rodziców/opiekunów prawnych uczniów i uczniów pełnoletnich uczących się w szkole średniej zamieszkałych na terenie Gminy Zalewo do złożenia oświadczenia uczestnictwa  w programie.

Wsparcie skierowane jest do uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, (miejscowości uprawnione do udziału w konkursie będą weryfikowane przez Gminę na podstawie pozytywnej opinii KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa);
  2. uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
  3. uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (jeśli laptopy zostały zwrócone do szkoły i nie pozostają w dyspozycji dzieci, to takie dziecko jest uprawnione do aplikowania o sprzęt).

Warunkiem zakwalifikowaniado udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, które będą podstawą do złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę Zalewo.

Na potwierdzenie w/w warunków składający oświadczenie może przedłożyć dokumenty na potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w PPGR np. umowę o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument.

Zapraszamy do zgłaszania się do Urzędu Miejskiego w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo, pok. nr 15.  Termin składania dokumentacji: do 25 października 2021r. do godz. 15.

 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

 

 

 

 

Czytaj dalej...

Konkurs "Godni Naśladowania"

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza raz w roku Konkurs „Godni Naśladowania”. Celem konkursu jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych. Ponadto inicjatywa promuje działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego.

Tegoroczna 18. edycja Konkursu została ogłoszona 4 października na stronie Rady:

https://www.ropwwm.org.pl/artykuly/833/po-raz-osiemnasty-nagrodzimy-godnych-nasladowania.html
Aby zgłosić udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z załącznikami przesłać w formie elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenie należy przesłać do 29 października 2021 roku.

Organizatorem konkursu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, natomiast współorganizatorami konkursu są: samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, Stowarzyszenie ESWIP, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz Bank Żywności w Olsztynie.

Czytaj dalej...

Stowarzyszenie ESWIP zaprasza: Weź udział w cyklu szkoleń dla przedstawicieli NGO i grup nieformalnych!

Prowadzenie dokumentacji, rozliczanie dotacji, media społecznościowe, środki finansowe na prowadzenie organizacji pozarządowej, pomysły na działalność odpłatną i gospodarczą oraz księgowość - te wszystkie zagadnienia będzie można zgłębić podczas cyklu bezpłatnych szkoleń adresowanych do przedstawicieli NGO i grup nieformalnych z terenu powiatu iławskiego.

Stowarzyszenie ESWIP w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze środków Powiatu Iławskiego, zaprasza do udziału w cyklu szkoleń dla przedstawicieli trzeciego sektora.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych (nie więcej jednak, niż dwie osoby reprezentujące tę samą organizację/ grupę).

 

Harmonogram szkoleń w Iławie /październik 2021/

 

Tematyka

Termin -propozycja

Miejsce

Sprawy formalne – jaką prowadzić dokumentację

08.10.2021 r.

Godzina 16:00 – 20:00

Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie

Księgowość w organizacji

12.10.2021 r.

Godzina 16:00 – 20:00

Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie

Źródła finansowania działalności NGO

14.10.2021 r.

Godzina 16:00 – 20:00

Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie

Rozliczanie dotacji w organizacji

19.10.2021 r.

Godzina 16:00 – 20:00

Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie

Organizacja w mediach społecznościowych

21.10.2021 r.

Godzina 16:00 – 20:00

Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie

Przygotowywanie projektów

28.10.2021 r.

Godzina 16:00 – 20:00

Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie

 

Prosimy uzupełnić formularz zgłoszeniowy pod linkiem:https://forms.gle/va6cMXHyi1e8kjtr6  do 6 października br.

 

 

 

 

Czytaj dalej...

Doceńmy wolontariuszy. Zgłoś najaktywniejszych, którzy zostaną nagrodzeni

Do 21 października br. można przesyłać zgłoszenia do konkursu „Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego” edycja za rok 2021. W jego ramach docenione zostaną osoby poświęcające swój wolny czas na wspieranie innych. Na najlepszych czekają nagrody.

 

Konkurs o tytuł „Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego” edycja za rok 2021 skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych współpracującymi z wolontariuszami i wspierającymi działalność wolontarystyczną.

 

Do konkursu może zostać zgłoszona osoba, która:
a) działa wolontarystycznie w organizacji / instytucji zgłaszającej,
b) udziela się na terenie powiatu iławskiego,
c) konsekwentnie – często / systematycznie pomaga potrzebującym,
d) podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska,
e) świadczy nieodpłatną pomoc na rzecz innych osób i organizacji, wspierania inicjatyw lokalnych, na rzecz rozwoju powiatu iławskiego,
f) wyróżnia się innymi pozytywnymi cechami, zasługującymi na uznanie w jej działalności wolontarystycznej.

 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ESWIP.


Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze środków Powiatu Iławskiego.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 21 października 2021 r.

 

Informacje o konkursie:

Regulamin link

https://drive.google.com/file/d/1ZRMcvRsxZRGx3CUNus6ktQScFgIn6elZ/view?usp=sharing

Formularza zgłoszenia

https://docs.google.com/document/d/1Ewfv9gKzdmOJGl7I53F_6tc9fMdP51r2/edit?usp=sharing&ouid=116520064366615648644&rtpof=true&sd=true

 

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS