plnlenfrdeitrues
Komunikaty Urzędu

Komunikaty Urzędu (80)

Trzymaj formę


W 32 szkołach (Szkołach Podstawowych w kl. V,VI, VII i klasach gimnazjalnych w Suszu, Lubnowych, Jawtach Wielkich, Babiętach Wlk., Goryniu, Kisielicach, SP nr 3, 4, 5, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie, w Kazanicach, Prątnicy, Grabowie-Wałdykach, Lubawie, Rożentalu, Złotowie, Ząbrowie, Gałdowie, Gromotach, Lasecznie, Rudzienicach, Wikielcu, Franciszkowie, Borecznie, Zalewie, Bartach, Dobrzykach, Akademickim Zespole Placówek Oświatowych Fijewo) powiatu iławskiego nauczyciele i pedagodzy szkolni, przeszkoleni przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie, realizowali w roku szkolnym 2017/18 już XII edycję programu edukacyjnego „Trzymaj formę”, zainicjowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Polską Federację Producentów Żywności a dotyczącego propagowania racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów i rodziców.
W siedmiu szkołach, tj. w Szkołach Podstawowych w Jawtach Wielkich, Babiętach Wielkich, Franciszkowie i S.P. nr 5 w Iławie, Kazanicach, Akademickim Zespole Placówek Oświatowych w Fijewie i Gimnazjum w Kazanicach nauczyciele wraz z uczniami realizowali własne projekty uwzględniające tematykę programu, w pozostałych szkołach podejmowali różne działania na te tematy.
W szczególności uświadamiali znaczenie spożywania zbilansowanej diety, czyli prawidłowo jakościowo i ilościowo skomponowanej diety oraz znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia.
Propagowane były również m. in. wybrane elementy edukacji konsumenckiej, znakowanie produktów wartością odżywczą (GDA), zdobywanie przez uczniów umiejętności czytania i rozumienia etykiet środków spożywczych.
Program realizowano poprzez:
• Organizację zajęć, pokazów lub warsztatów kulinarnych – w 22 szkołach,
• Spożywanie drugiego śniadania wspólnie, uczniów z nauczycielami – w 16 szkołach,
• Konsultacje z rodzicami istoty problemu właściwego żywienia – w 24 szkołach,
• Układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety – w 20 szkołach,
• Organizowanie zajęć praktycznych, warsztatów z edukacji konsumenckiej – w 14 szkołach,
• Spotkania z ekspertem, specjalistą z zakresu żywienia – w 13 szkołach
• Organizacja dodatkowych zajęć ruchowych/sportowych – w 24 szkołach,
• Rodzice aktywnie pomagali lub uczestniczyli w organizacji/realizacji projektu – w 16 szkołach.
Szkoły współpracowały w ramach realizacji programu z różnymi instytucjami, organizacjami i partnerami powiatu iławskiego.
Program będzie kontynuowany w szkołach powiatu iławskiego w przyszłym roku szkolnym.

 

Iwona Marchlewska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie
 

1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Czytaj dalej...

Konkursu KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Odziała Regionalny w Olszynie informuje, że KRUS zorganizował konkursu, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w konkursie brały osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS.

W województwie warmińsko- mazurskim laureatami konkursu zostali Państwo Marlena i Wojciech Wydorscy z Biskupca.

Na portalu Telewizji Interaktywnej AgroNews.com.pl prowadzony jest Internetowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018.

Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się w drodze głosowania internetowego spośród 16 laureatów wojewódzkich.

Na wybrane gospodarstwo można głosować do 15 września 2018 roku na portalu Telewizji Interaktywnej AgroNews.com.pl

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zaproszenie na LXI nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 13 sierpnia 2018r. (poniedziałek) LXI nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 13:00.
 

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r.,
3) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zalewo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
4) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zalewo,
5) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zalewo do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu „EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

                                                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                                                      

                                                                                                                                        Iwona Parzyszek

                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie

 

 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zaproszenia na LX nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 31 lipca 2018r. (wtorek) LX nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.
Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

 

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r.
 

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Iwona Parzyszek

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zaproszenia na LIX nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 12 lipca 2018r. (czwartek) LIX nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 8:00.
Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r.,
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
4) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem

Iwona Parzyszek


 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zatrucia grzybami

Zatrucia grzybami należą do zatruć pokarmowych. W naszych lasach rośnie wiele grzybów o różnej toksyczności.Są gatunki śmiertelnie trujące, trujące, warunkowo jadalne i jadalne. Większość grzybów najbardziej niebezpiecznych, śmiertelnie trujących, posiada po spodniej stronie kapelusza blaszki.
Należą do nich muchomory, a wśród nich najgroźniejszy – muchomor sromotnikowy. Trucizny w nich zawarte nie rozpuszczają się w wodzie, dlatego gotowanie tych grzybów nie powoduje zmniejszenia ich właściwości trujących.
Muchomora sromotnikowego, łatwo można pomylić z zielono zabarwionym gołąbkiem, gąską zielonką, czubajką kanią. Muchomora wiosennego i jadowitego zbieracze mylą z młodymi dziko rosnącymi pieczarkami.
Do grzybów powodujących śmiertelne zatrucia w wyniku uszkodzenia wątroby, nerek i nadnerczy należy zasłonak rudy i piestrzenica kasztanowata. Takie gatunki jak: strzępiaki, czernidłaki, lejkówki, muchomory czerwone i plamiste, zawierają trucizny, które atakują system nerwowy. Do tej grupy zalicza się olszówkę, która zawiera w sobie truciznę rozpuszczalną w wodzie. Obgotowanie zmniejsza lecz nie likwiduje właściwości trujących, a objawy inne niż gastryczne nie są kojarzone ze spożyciem olszówki.
Inna grupa grzybów, która powoduje zatrucia objawiające się biegunkami i wymiotami prowadzącymi do odwodnienia organizmu to: niektóre gołąbki, mleczaje, gąski, czubajki, muchomor cytrynowy, wieruszka ciemna, pieczarka żółtawa, maślanka wiązkowa i ceglasta.
Wszystkie te grzyby posiadają na spodniej części kapelusza blaszki, a związki trujące zawarte w nich nie są wykrywane żadnymi sposobami domowymi!

W obrębie grupy grzybów, które po spodniej stronie kapelusza posiadają rurki, przypominające gąbkę występują grzyby trujące, rzadko spotykane, takie jak: borowik purpurowy, borowik grubotrzonowy, borowik szatański; goryczak żółciowy – (mylnie zwany szatanem) grzyb niejadalny ze względu na bardzo gorzki smak.
Przyczyną poważnych kłopotów zdrowotnych mogą być nie tylko grzyby trujące. Zebrane grzyby jadalne pozostawione w warunkach sprzyjających rozwojowi drobnoustrojów mogą być również czynnikiem wywołującym zatrucia bakteryjne.
Należy unikać podawania potraw z grzybów dzieciom, osobom starszym lub chorym – grzyby zawierają dużo substancji chitynowych co powoduje, że nawet gatunki jadalne są ciężko strawne.
Należy zbierać tylko dobrze znane gatunki grzybów pamiętając, że wiele grzybów trujących jest bardzo podobnych do jadalnych i tylko dobra znajomość cech botanicznych pozwala uniknąć tragicznej pomyłki ! Nie zbierać grzybów małych, ukrytych w ściółce, u których nie można dostrzec charakterystycznych cech gatunkowych.Najlepiej zaopatrzyć się w dobry atlas grzybów i przy jego pomocy sprawdzić jeszcze raz w domu grzyby przyniesione z lasu.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Bąblowica - informacja

Bąblowica to choroba odzwierzęca, pasożytnicza. Do zakażenia dochodzi w wyniku połknięcia jaj tasiemca bąblowca. Źródłem zarażenia są odchody zwierząt mięsożernych, żywicieli ostatecznych pasożyta głównie lisów, jenotów, wilków rzadziej psów i kotów. Resztki odchodów zwierzęcia, zawierające jaja pasożyta mogą znajdować się na krzaczkach, mchu i owocach leśnych. Człowiek najczęściej zaraża się przez spożycie nie mytych owoców leśnych np. poziomek, czarnych jagód lub przeniesienie jaj z liści, czy sierści np. zarażonego psa do ust.
Jaja są odporne na działanie niskiej temperatury, warunki środowiska i różne związki chemiczne. W optymalnych warunkach mogą zachować zdolności inwazyjne przez kilka miesięcy, w wysuszonym kale zwierząt ponad rok.
Połknięte przez człowieka jaja pasożyta w przewodzie pokarmowym przekształcają się w larwy, które poprzez układ krwionośny roznoszone są w organizmie. Najczęściej osiadają w wątrobie, rzadziej w płucach, mózgu, nerkach. W narządach tych larwa rozrasta się, tworząc pęcherzyki, nieraz mające kilka centymetrów średnicy. Pasożyt rosnąc, rozpycha tkankę zaatakowanego narządu, tworząc kolejne pęcherzyki. Larwy tasiemca mogą trafić również do śledziony, mięśni, gałki ocznej, tkanki podskórnej, jamy brzusznej i kości.
Leczenie obejmuje radykalny zabieg chirurgiczny usuwający zmianę i terapię lekami przeciwpasożytniczymi. Niektóre przypadki bąblowicy wymagają jedynie obserwacji klinicznej, obrazowej i testów serologicznych.
Zagrożenie zarażeniem bąblowcem występuje w całym kraju, ale najwięcej przypadków zachorowań ma miejsce na Warmii i Mazurach oraz w województwie podkarpackim ( w 2017 roku w naszym województwie stwierdzono 12  zachorowań).Występujący obecnie wzrost populacji lisów zwiększa zagrożenie bąblowicą.
Zapobieganie:
- owoce leśne (podobnie jak inne owoce) trzeba przed zjedzeniem umyć
strumieniem ciepłej, bieżącej wody,
- po powrocie z lasu należy dokładnie umyć ręce (sobie i dziecku)
- regularnie odrobaczać psy i koty
- myć ręce po kontakcie z psem i kotem
- zawsze myć ręce przed jedzeniem
- w pracy wymagającej kontaktu ze zwierzętami, żywicielami
ostatecznymi i ich odchodami należy używać rękawic ochronnych
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Żmija zygzakowata

Żmija zygzakowata (Vipera berus) jest jedynym gatunkiem węża jadowitego w Polsce. Długość samców dochodzi do 68 cm a samic do 84 cm.
Znane są trzy odmiany barwne żmij: szara, brązowa i czarna.
U osobników o zabarwieniu jasnym jest dobrze widoczny, biegnący od szyi wzdłuż całego grzbietu, czarny, regularny zygzak, wyraźniejszy u samców. U okazów bardzo ciemnych lub czarnych jest na ogół niewidoczny.
Żmija zygzakowata ma szparowate, pionowo ustawione źrenice oczu (co odróżnia ją od innych gatunków węży występujących w Polsce). Kryje się w wykrotach, wśród kamieni, pod zwalonymi pniami drzew, w norach gryzoni, wśród skalnych głazów. Najchętniej zamieszkuje wilgotne polany leśne porośnięte mchem torfowym, borówką bagienną i bagnem. Można ją spotkać na dobrze nasłonecznionych porębach leśnych, w pobliżu wód stojących i rowów. Dobrze pływa i pije dużo wody.
Jesień i zimę (od października do marca) przesypia ukryta pod kamieniami, w norach i wykrotach, często gromadnie.
Żmija atakuje człowieka tylko wtedy, gdy czuje się zagrożona odcięciem drogi ucieczki, nagłym zbliżeniem, dotykaniem kijem lub nogą .

Bezpośrednio po kontakcie z wężem należy poszukać na ciele śladów ugryzienia - w postaci dwu ranek kłutych (jak po ukłuciu szpilką) w odległości do 1 cm od siebie (nie muszą krwawić). Jeśli w ciągu 10 min w miejscu ugryzienia przez żmiję nie pojawi się zaczerwienienie i obrzęk, można z dużym prawdopodobieństwem wnioskować, że jad nie został wpuszczony.

 

OBJAWY MIEJSCOWE

• typowa ranka kłuta
• narastający, rozchodzący się obrzęk
• ból w miejscu ukąszenia
• zaczerwienienie, zasinienie
• krwawienie z ranki (rzadko)

 

OBJAWY OGÓLNE

• niepokój i lęk
• osłabienie ogólne, znużenie, senność,
• mdłości, wymioty, bóle brzucha, biegunka
• poty, dreszcze
• drętwienie, znieczulenia np. wokół ust
• wzmożone pragnienie
• obrzęk twarzy, węzłów chłonnych, podbiegnięcia krwawe
• tętno słabe, niemiarowe, niewyczuwalne (spadek ciśnienia, wstrząs)

 


PIERWSZA POMOC

• powyżej miejsca ukąszenia założyć opaskę uciskową (nie za mocno), co 10-20 min. zwalniać opaskę na 1-2 min.
• rankę odkazić np. wodą utlenioną
• osobę pokąsaną ułożyć wygodnie i okryć,
poszkodowany nie powinien wykonywać zbędnych ruchów
• podawać duże ilości płynów
• wezwać lekarza


CZEGO NIE ROBIĆ

• nie masować, nie nacinać ranki,
nie odsysać ustami,
• nie podawać alkoholu, leków „cucących”,
• nie podawać surowicy przeciw jadowi żmij bez decyzji lekarza.


ZAPOBIEGANIE

• do lasu, na skałki, ubieraj całe wysokie obuwie, najlepiej skórzane
• patrz pod nogi, nie dotykaj, nie zaczepiaj żmii, pozwól jej uciec
zawsze uprzednio obejrzyj miejsce, gdzie siadasz, gdzie opierasz się rękami
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zaproszenie na LVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) zwołuję na dzień 29 czerwca 2018r. (piątek) LVIII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 7:15.


Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Iwona Parzyszek

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Susza Rolnicza- informacja

INFORMACJA!


Zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego informuję, że pogłębia się zjawisko suszy rolniczej w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek, drzew i krzewów owocowych, rzepaku i rzepiku, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę oraz roślin strączkowych wobec powyższego producenci rolni mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Zalewie o oszacowanie szkód.
Podstawą do oszacowania strat w gospodarstwie rolnym spowodowanych suszą jest wniosek rolnika do gminy. Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć wydruk e-wniosku o płatności bezpośrednie.
Wzór wniosku do pobrania w siedzibie tut. Urzędu (pokój Nr 10), na stronie internetowej www.zalewo.pl (zakładka – komunikaty) lub z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo (zakładka – ogłoszenia - inne).

 

Burmistrz Zalewa
/-/ Marek Żyliński
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS