plnlenfrdeitrues
Ogłoszenia

Ogłoszenia (118)

Zaproszenie na IV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 1 lutego 2019r. (piątek) IV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10:00.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019 – 2037,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2019 r.,
3) w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo,
4) w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR XIII/101/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 września 2011r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców).
O dotację mogą ubiegać się:
- stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje - mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców,
- domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.
Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów:
1 etap - wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego,
2 etap - laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt.
Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00. Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca 2019 roku.
Wnioski można składać elektronicznie za pomocą Panelu Wnioskodawcy na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.
Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie zaplanowano 5 bezpłatnych szkoleń:
Lublin – 9 lutego,
Wrocław – 9 lutego,
Kraków – 16 lutego,
Poznań – 16 lutego,
Warszawa – 23 lutego.
Zapisy na szkolenia odbywają się za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej programu. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Udział w szkoleniu nie jest warunkiem dopuszczenia wnioskodawcy do pierwszego etapu konkursu.
Program Równać Szanse realizowany jest od 2001 roku.
Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.
W ciągu 18 lat w ramach programu zostało zrealizowane ponad 2900 projektów na łączną kwotę ponad 33 milionów złotych, w których udział wzięło ponad 140 tysięcy młodych osób.
Więcej informacji o programie jest dostępne na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Szkolenie z cyklu Akademia Dobrej Komunikacji

Szkolenie z cyklu Akademia Dobrej Komunikacji dotyczy prowadzenia strony organizacji na Facebooku i skierowane jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Miejsce szkolenia: Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława.

 

Termin: 15 stycznia 2019r. godz. 1600.

 

Akademia Dobrej Komunikacji powstała, aby pomóc organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym usprawnić swoją komunikację, działania marketingowe i public relations.

 

Pełna informacja nt. szkolenia znajduje się pod linkiem: https://2adk-warminsko-mazurskie3.evenea.pl/
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Nieodpłatna pomoc prawna

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

Nieodpłatna Pomoc Prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

-        Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,

-        Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,

-        Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postepowaniu sądowo administracyjnym, lub

-        Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych  lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie.

TERMIN WIZYTY USTALANY JEST:

·         telefonicznie pod numerem: (089) 649 08 48

     w poniedziałki -           w godzinach od 8.00  - 10.00

     w środy            - w godzinach od 13.00 – 15.00

     w piątki            - w godzinach od 8.00-10.00

·         lub elektronicznie  na adres skrzynki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (należy wskazać proponowany termin i godzinę udzielenia pomocy prawnej; termin zostanie wyznaczony w wiadomości zwrotnej)

INNE INFORMACJE:

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostka prowadząca

adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon, e-mail,

Punkt prowadzony przez Radców Prawnych

ul. Częstochowska 8,

14-230 Zalewo

Czwartek 9.00-13.00

Rejestracja:

(089) 649 08 48

pn. 8.00 – 10.00

śr. 13.00 – 15.00

pt. 8.00 – 10.00

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt prowadzony przez Adwokatów

ul. Częstochowska 8,

14-230 Zalewo

Poniedziałek 12.00-16.00

 

 

TERMIN WIZYTY USTALANY JEST:

·    telefonicznie pod numerem: (089) 649 08 48

w poniedziałki -  w godzinach od 8.00  - 10.00

w środy            - w godzinach od 13.00 – 15.00

w piątki            - w godzinach od 8.00-10.00

 

  lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (należy wskazać proponowany termin i godzinę udzielenia pomocy prawnej; termin zostanie wyznaczony w wiadomości zwrotnej)

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ: Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie.

INNE INFORMACJE:  Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Informacja dotycząca stanu wody z wodociągu w Kupinie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie po przeanalizowaniu wyników  jakości wody z wodociagu w Kupinie, stwierdza warunkową przydatnosć wody do spożycia przez ludzi, wyłącznie po przegotowaniu.

Dotyczy : części Zalewa (ul. Traugutta, ul. Rolna, ul. Morąska, Os. Wileńskie), Kupin, Mazanki, Girgajny, Bądki, Pozorty, Tarpno, Barty.

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS