plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na LII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn. zm.) zwołuję na dzień  2 lutego 2018r. (piątek) LII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 14:00.

 

Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zalewo oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
2) w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519, na terenie Gminy Zalewo,
3) w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych w ciągu dróg powiatowych, na terenie Gminy Zalewo,
4) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Zalewo na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


 

Ostatnio zmienianyczwartek, 01 luty 2018 13:50
1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Powrót na górę