plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na LIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie


Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 lutego 2018 r. (środa) LIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.

 

Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z L zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2017 r.
4. Przyjęcie protokołu z LI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2018 r.
5. Przyjęcie protokołu z LII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 2 lutego 2018r.
6. Odczytanie protokołu Nr III z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 2 grudnia 2018 r.
7. Odczytanie sprawozdania z wykonania planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie za 2017 rok.
8. Odczytanie sprawozdań z wykonania planów pracy komisji stałych za 2017 rok.
9. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc grudzień 2017r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
11. Wnioski i zapytania Radnych.
12. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018r.,
3) w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zalewo”,
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 9/18, położona w obrębie Janiki Wielkie,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 9/19, położona w obrębie Janiki Wielkie,
6) w sprawie „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Zalewie na lata 2018-2021”.

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Iwona Parzyszek
 

Ostatnio zmienianypiątek, 16 luty 2018 10:20
1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Powrót na górę