plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: piątek, 22 wrzesień 2017 - ZALEWO

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzone przez Stowarzyszenie „Przystań” w Iławie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z Gminy Zalewo na bezpłatne spotkanie informacyjne. Odbędzie się ono w środę, 11 października, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zalewie, o godz. 16:00.

Podczas spotkania poruszony zostanie obowiązek zmiany statutów stowarzyszeń, którą wymusiła nowelizacja ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Czas na dokonanie zmiany w statutach stowarzyszeń mija w maju 2018 roku, dlatego podczas spotkania Koordynator COP przedstawi szczegółowe informacje na ten temat oraz wzory dokumentów. Oprócz tego poruszone zostaną inne zagadnienia.

 Program SPOTKANIA:

1. Przywitanie i prezentacja oferty Centrum Organizacji Pozarządowych.
2. Zmiany w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach – nowa kompetencja Komisji Rewizyjnej i konieczność zmiany statutów.
3. Program współpracy i wnioski do budżetu gminy jako narzędzie rozwoju organizacji.
4. Dyskusja o sytuacji w lokalnym sektorze pozarządowym.
5. Pytania i odpowiedzi.

Spotkanie jest realizowane w ramach zadania pn. „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze środków otrzymanych od Powiatu Iławskiego.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS