plnlenfrdeitrues
Ewa

Ewa

Jesteś osobą 50+? Trwa nabór na bezpłatne szkolenia „O finansach… w bibliotece”

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie ogłasza nabór uczestników na cykl bezpłatnych szkoleń „O finansach … w bibliotece”.
„O finansach… w bibliotece” to projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego umożliwiający dorosłym użytkownikom bibliotek z całej Polski skorzystanie z nowej oferty, jaką jest edukacja z zakresu finansów osobistych. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
W 6. edycji projektu bierze udział 100 placówek bibliotecznych z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 200 tys. mieszkańców z całej Polski. W gronie bibliotek, którym udało się zakwalifikować do udziału w 6. edycji projektu jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie. Warsztaty odbywać się będą       w październiku i listopadzie 2019 r. w siedzibie biblioteki przy ul. Częstochowskiej 8 w dwóch grupach. Każdy uczestnik weźmie udział w pięciodniowych szkoleniach trwających 3 godziny dziennie (ogółem 15 godzin szkoleń dla jednej grupy). Na zapisy osobiste lub telefoniczne (pod numerem 89 758 81 44) biblioteka czeka do dnia 19 października. Szkolenia w oparciu o kurs e-learningowy poprowadzą przeszkoleni i odpowiednio przygotowani pracownicy biblioteki. Warsztaty są bezpłatne, a o udziale w nich decyduje kolejność zgłoszeń.
Warsztaty „O finansach … w bibliotece” pozwolą ich uczestnikom stać się aktywnymi i świadomymi użytkownikami usług związanych z finansami, a jednocześnie poszerzyć swoje umiejętności obsługi komputera i Internetu. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie różnorodnych zagadnień ekonomicznych, których znajomość przydatna jest w życiu codziennym.
Do wyboru będzie pięć spośród podanych poniżej tematów (o wyborze tematów zdecydują sami uczestnicy warsztatów):
I. Bank przez Internet.
II. Bezpieczne finanse w sieci.
III. Płatności bezgotówkowe.
IV. Zakupy przez Internet.
V. Oszczędzanie i inwestowanie.
VI. Kredyt i pożyczka.
VII. Jak się dobrze ubezpieczyć.
VIII. Dziedziczenie.
IX. Zarabianie na emeryturze.
X. Bank centralny.
Zapraszamy!

1
0
0
s2smodern
powered by social2s

Wyprawki czytelnicze dla przedszkolaków

Rozpoczął się ogólnopolski projekt „Mała książka - wielki człowiek”, mający rozbudzać zainteresowania czytelnicze u najmłodszych. Bierze w nim udział ponad pięć tysięcy bibliotek z całego kraju, w tym Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie. Na jej małych czytelników czekają specjalne wyprawki.

Biblioteka uczy samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Jest to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką.

By pierwsza wizyta w bibliotece zapadła młodym czytelnikom w pamięć, organizatorzy ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” przygotowali dla nich prawdziwą gratkę. Od września w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce czeka na nich wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start. Dzieci znajdą w niej książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu

dziesięciu naklejek zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Wyprawki przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat (rok urodzenia od 2013 do 2016) i można je otrzymać w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Zalewie oraz jej filiach w Jerzwałdzie i Borecznie.

Informacje o projekcie można znaleźć na stronie http://wielki-czlowiek.pl/przedszkolaki/ oraz https://www.facebook.com/malaksiazkawielkiczlowiek/

Akcja trwa do wyczerpania wyprawek. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Kampania jest realizowana przez Instytut Książki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i została przygotowana w związku z ogólnopolską akcją „Książką połączeni”.

1
0
0
s2smodern

Zaproszenie na XIII zwyczjną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 25 września 2019 r. (środa) XIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10:30.


Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Wystąpienie pracownika Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
4. Przyjęcie protokołu z IX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 czerwca 2019 r.
5. Przyjęcie protokołu z X nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2019 r.
6. Przyjęcie protokołu z XI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 sierpnia 2019 r.
7. Przyjęcie protokołu z XII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 września 2019 r.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie za 2018 rok.
9. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc czerwiec - sierpień 2019r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
11. Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
12. Podjęcie uchwał:


1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
2) w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych,
3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Jerzwałd, gmina Zalewo,
4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 51/9, obręb 2 Zalewo,
5) w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania przysługującego Gminie Zalewo za nieruchomości obejmujące działki nr 143/21, 192/4, 192/6, 192/7 i 296/4 o łącznej powierzchni 0,0376 ha, w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Iławskiego,
6) w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania przysługującego Gminie Zalewo za nieruchomości obejmujące działki nr 135/3 i 133/5 o łącznej powierzchni 0,0085 ha, w obrębie Urowo, gmina Zalewo, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Iławskiego,
7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Zalewo do zasobu mienia komunalnego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 127/4, położona w obrębie Półwieś,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 24, o powierzchni 0,0132 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 1,
9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 104/4, o powierzchni 0,1073 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 2,
10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 8/3, o powierzchni 0,2500 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 1
11) w sprawie przystąpienia Gminy Zalewo w charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia ogólnopolskiego, działającego pod nazwą: „Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

13. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jan Lichacz

 

 

1
0
0
s2smodern

Mistrzostwa Polski w Palanta

Mistrzostwa Polski w Palanta to najważniejsze wydarzenie dla wszystkich palancistów i palancistek biorących udział w programie #palantpowraca.
7 września 2019r. w Starych Jabłonkach na plaży przy Hotelu Anders, drużyny z całej Polski (PSPal Jaśkowo – Łączy Nas Pasja, PSPal Rzeszów, PSPal Kraków, PSPal Trójmiasto, PSPal Skra Warszawa, LKS Cyprzanów i ZS Samborowo) zmierzyły się w turnieju, w którym najlepsza drużyna otrzymała tytuł Mistrza Polski 2019.
Zawodnicy i kibice udowodnili, że palant jest sportem bardzo widowiskowym.
Rywalizacja prowadzona była do dwóch przegranych spotkań. W zależności od liczby popełnionych przez drużyny błędów spotkania trwały od 3 do 25 minut.
Tytuł Mistrza Polski 2019 wywalczyli zawodnicy PSPal Trójmiasto, II miejsce zajęło PSPal Rzeszów, III PSPal Skra Warszawa. PSPal Jaśkowo uplasowało się na IV miejscu.
Całe wydarzenie było rejestrowane, a relacja z turnieju będzie popularyzowana wśród nowych ośrodków przystępujących do projektu stworzenia Polskiej Ligi Palantowej.
Dla wszystkich uczestników udział w pełnym emocji turnieju to satysfakcja z kultywowania polskiej tradycji, nowe doświadczenie i sprawdzian umiejętności, które szlifowane były przez cały rok.
 

1
0
0
s2smodern
  • Dział: Sport
Subskrybuj to źródło RSS