plnlenfrdeitrues
Ewa

Ewa

Podpisano umowę na realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

 

 

W dniu 10 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie Burmistrz Zalewa Marek Żyliński i Skarbnik Gminy Alina Błażewicz podpisali umowę na realizację projektu pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie. Wykonawcą inwestycji została Firma Budowlana UNIB Daniel Wygonowski z Ostródy, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość robót budowlanych wynosi 992.941,16 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów. Celem głównym projektu jest zachowanie i ochrona środowiska Gminy Zalewo oraz promowanie efektywnego gospodarowania jej zasobami, w tym: ułatwienie obsługi ruchu turystycznego gminy przy jeziorze Ewingi w Zalewie; podniesienie bioróżnorodności gatunkowej na terenie rekreacyjnym przy jeziorze Ewingi w Zalewie; wydłużenie sezonu turystycznego do minimum 5 miesięcy. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Ewingi w Zalewie: gospodarka istniejącą szatą roślinną, prace rozbiórkowe i demontaż elementów małej architektury, przygotowanie terenu i uprawa gleby, wykonanie nawierzchni i obrzeży, wykonanie nawierzchni utwardzonych, wykonanie nawierzchni mineralnych, wykonanie nawierzchni piaskowych placu zabaw , wykonanie nawierzchni utwardzonych: (chodnik z desek drewnianych, ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej, chodnik z kostki granitowej), obrzeża (obrzeża granitowe do nawierzchni mineralnych, obrzeża plastikowe do rabat, obrzeża betonowe); elementy małej architektury: pergola drewniana, zestaw mebli zewnętrznych, ławki z oparciem, ławki półokrągłe bez oparcia, ławka okrągła wokół drzewa, kosze na śmieci, tablica edukacyjna, latarnie wysokie, słupki oświetleniowe, reflektory, zestaw zabawowy ( huśtawka 'ptasie gniazdo, huśtawka podwójna, linarium, ), kamienie/ głazy do siedzenia; wykonanie nasadzeń roślinnych, polan i łąk kwietnych ( drzewa, krzewy, byliny i krzewinki, trawy ozdobne, rośliny cebulowe, pnącza ); wykonanie instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie.
Termin zakończenia robót budowlanych – 30.09.2019r.
 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
powered by social2s

Nabór na staż 6- miesięczny w Urzędzie Miejskim w Zalewie

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do podjęcia stażu w Urzędzie Miejskim w Zalewie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na stanowisko : technik administracji.

 

Termin staży:
2 stycznia – 28 czerwca 2019 r.
1 luty – 31 lipca 2019 r.
1 marca – 30 sierpnia 2019 r.

 

Zgodnie z wytycznymi EFS efektywność zatrudnieniowa tego programu wiąże się z co najmniej 3 miesięcznym, nieprzerwanym zatrudnieniem po zakończeniu stażu.

 

Więcej Informacji:
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie – 89 649 55 02
Filia PUP w Zalewie – 89 758 88 78
Urząd Miejski w Zalewie – 89 758 83 77

 

CV można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie.
 

1
0
0
s2smodern

Mikołajki w Cenrtum Zalewa

Po raz kolejny 6 grudnia w Zalewie na Placu Jana Pawła II odbyło się wspólne strojenie choinki.
Licznie przybyłych mieszkańców Gminy przywitał Burmistrz Zalewa Marek Żyliński, który wszystkim złożył świąteczne życzenia, a najmłodszych obdarował słodkościami.
Przy dźwiękach znanych i lubianych utworów dzieci wraz z opiekunami bawiły się przy świątecznym drzewku.
Organizatorem spotkania było Miejsko- Gminne Centrum Kultury w Zalewie.
 

1
0
0
s2smodern
Subskrybuj to źródło RSS