plnlenfrdeitrues
Ewa

Ewa

Zaproszenia na LVII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

 

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) zwołuję na dzień 22 czerwca 2018r. (piątek) LVII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 8:00.
Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem

Przewodnicząca Rady

Iwona Parzyszek
 

1
0
0
s2smodern
powered by social2s

Kolejna milionowa inwestycja w Gminie Zalewo - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd

W dniu 12 czerwca 2018 r. w Elbląskiej Delegaturze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Burmistrz Zalewa – Marek Żyliński wraz ze Skarbnikiem Gminy - Aliną Błażewicz podpisali umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd”, realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Wartość inwestycji to ponad 1.200.000,00 zł. Zakres prac obejmuje m.in. budowę ciągu pieszo – jezdnego wraz z przejściami dla pieszych (z oznakowaniem interaktywnym i oświetleniem w postaci lamp solarnych), wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz montaż oznakowania pionowego na odcinku o łącznej długości 1,2 km. Planowany termin zakończenia robót to 15 sierpień 2018 r.
 

1
0
0
s2smodern

Regaty z cyklu Pucharu Polski Klasy Omega w Zalewie

W dniach 9 - 10 czerwca 2018 roku na jeziorze Ewingi w Zalewie odbyły się Regaty Żeglarskie „O Puchar Burmistrza Zalewa” w ramach Pucharu Polski Klasy Omega.
Do regat zgłosiły się dwadzieścia trzy załogi z całego kraju, aby rywalizować w klasie Omega Sport i Omega Standard.
Klasa Omega to jedna z najstarszych polskich klas żeglarskich. Obecnie to także najliczniejsza seniorska flota regatowa w Polsce. Od wielu lat miłośnicy tej klasy ścigają się w dziesiątkach regat rozgrywanych na terenie całego kraju, w tym w cyklu Pucharu Polski, organizowanym przez Polski Związek Klasy Omega. W sezonie 2018 planowane jest rozegranie ośmiu eliminacji, w tym także Mistrzostw Polski w Pucku.
Regaty w Zalewie były drugimi regatami z cyklu Pucharu Polski.

 

Wyniki regat w Zalewie:

 

Omega Sport:
I miejsce - załoga w składzie -Wojciech Parużnik, Jacek Mrożek, Michał Jawo (YC Beskid Nowy Sącz),
II miejsce - załoga w składzie – Daniel Sokołowski, Mieszko Mórawski, Piotr Inglot (Warszawa),
III miejsce - załoga w składzie - Katarzyna Szwankowska, Dariusz Migacz, Mariusz Kołakowski (Gdynia).

 

Omega Standard:
I miejsce -załoga w składzie - Radosław Stachurski, Marek Stachurski, Joanna Pestyk (Dąbrowa Górnicza),
II miejsce - załoga w składzie – Adam Perczyński, Grzegorz Perczyński, Piotr Zimnicki (Olsztyn),
III miejsce - załoga w składzie –Piotr Bokota, Paweł Bokota, Konrad Bokota (Iława – Susz).
 

1
0
0
s2smodern
Subskrybuj to źródło RSS